Vaga 8-M 2021

Vaga 8-M 2021

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Jordi Garrote Gomez ha iniciado esta petición dirigida a Alumnat 1B ISO

Alguns alumnes de la classe de 2n ISO B, el dilluns 8 de març de 2021 farem la vaga convocada per la CGT, la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), Sindillar i el Sindicat de Periodistes amb motiu de la lluita per acabar amb les desigualtats en l'àmbit laboral, econòmic i social de les dones respecte dels homes, acabar amb la desigualtat constatada de la divisió sexual del treball en aquest sistema capitalista i patriarcal, la retirada de les políciques, lleis i actuacions del capital que comporten la discriminació i desigual oportunitat d'accés a l'ocupació i promoció professional de les dones i el foment de les mesures efectives per a la disminució de la taxa més gran d'atur femenina, l'adopció de mesures concretes i immediatesque acabin amb la bretxa salarial i la desigualtat en les pensions, la modificació dels estereotips de gènere i la persistència dels valors masculins en les estructures de les organitzacions, el control de les implantacions dels Plans d'Igualtat en les empreses, l'erradicació de l'assetjament sexual laboral, la precarietat laboral, la temporaitat i l'alta taxa de contractes amb jornades parcials que sofreixen les dones, l'establiment de polítiques laborals, socials i econòmiques que facin efectives la conciliació real de la vida familiar laboral i personal, així com la corresponsabilitat en les cures, la consideració de les tasques de cures com a treball amb dret a remuneració i dret a les seves prestacions contributives independents, el reconeixement dels drets laborals de les treballadores sexuals, l'equiparació efectiva i real de les Empleades de la Llar al règim general, l'exigència al govern de mesures concretes i efectives contra les violències masclistes, la igualtat material efectiva de les dones migrants i refugiades.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas