ปิดแคมเปญรณรงค์

Allow aid to IDPs to achieve Peace Process in Myanmar

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 199 คน


IDPs in Myanmar lack of food and healthcare due to restricted access to humanitarian aid

There are many internal displaced persons (IDPs) in Myanmar because of the ongoing armed conflict between the military and ethnic groups in Kachin and Shan states and the Rohingya in Rakhine State. The total population of IDPs is over 220,000 in 224 IDP camps in Kachin, Shan and Rakhine States. In particular, 52 percent is women and children.

The Myanmar military has restricted access to IDPs in Kachin and Shan States since April 2016 and in Rakhine State since October 2016 for security reasons. As of March 2017, there are still 21 townships in Myanmar with restricted access to IDPs. As a result, IDPs do not have enough food, healthcare, clothes and shelter and most children are facing malnutrition.

 “The camp provided us with six baskets of rice and Ks 6,000 monthly, but this October 2016 we are down to three baskets of rice and Ks 3,000” said an IDP, Daw Mar Htu of the Kutkai RC IDPs camp in Shan State.

Over half of the population in the IDP camps is women and children. Since Myanmar has ratified the international conventions on Women’s rights and children’s rights, the restriction of access to food and essential aid also shows that the Myanmar government is breaching its duty to protect women and children under international human rights law.

 IDPs issues direct affect Myanmar’s Peace Process

Myanmar government has deeply focused on the peace process since 2010 until now. The 21st century Panglong Peace Conference will be held soon for the second time. If the fighting continues, there will be more IDPs and this will further complicate the relationship between the military and the ethnic armed groups, thus interrupting our peace process. Therefore, the issue of IDPs is one of the prime concerns in Myanmar’s peace process.

 Therefore, we call on:

- The military and the ethnic armed groups to make an agreement to open a passage for humanitarian assistance to pass through conflict areas, internationally known as the Humanitarian Corridor, so that IDPs may receive food and aid to survive.

- The military and the ethnic armed groups to build trust and work together to ensure the passage for humanitarian aid is secure by agreeing to stop fighting near the IDP camps.

- The military and the ethnic armed groups to be willing to let international actors to monitor the delivery of humanitarian aid and ensure the IDPs receive it.

- National Reconciliation and Peace Center (NRPC) and Ethnic Nationalities Affairs Center (ENAC) to publicly demand the government, military and ethnic armed groups to allow the humanitarian aid to IDPs.

 After collecting all the signatures, this petition will be delivered to  NRPC and  ENAC. Peace is a never-ending process; it is an attitude, a way of life, a way of solving problems and resolving conflicts. We require you to work and live together in peace process in Myanmar.

PLEASE SIGN AND SHARE THE PETITION!     

We will send this Petition to:

NRPC Chairperson

Daw Aung San Suu Kyi                        

Office No.9, Nay Pyi Taw

Fax: +95(0)67412396

Email: nrpc.ygn@gmail.com

 Minister of Home Affairs

Lt.Gen Kyaw Swe

Office No.10, Nay Pyi Taw

Fax: +9567412439

Email:mohamyanmar@gmail.com

 Khu Oo Reh

Secretary of ENAC’s Board Director

Chang  Peuak,  A-Mueang

Chiang  Mai  50302,  Thailand

Email:enaccenter@gmail.com

 _________________________________

ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖည္႔ဆည္းျခင္းျဖင္႔

 ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေဖာ္ေဆာင္ပါ

 ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အေထာက္အပ့ံမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈ ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မလုံေလာက္ျခင္း ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ အထူးသျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ အဟာရဓါတ္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈမ်ား ခံစားေနရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကခ်င္၊ ရွမ္း ႏွင့္ ရခိုင္ စသည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသာ စစ္ပြဲႏွင့္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ဦးေရစုစုေပါင္း ၂၂၀,၀၀၀ (ႏွစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း) ေက်ာ္ ရွိၿပီး ယာယီဖြင့္လွစ္ထားသည့္ စခန္း ၂၂၄ ခုတြင္ ေနထုိင္ေနၾကသည္။ ဒုကၡသည္ဦးေရ၏ ၅၂%သည္ အမ်ဴိးသမီးမ်ား ႏွင့္ကေလးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ လုံျခဳံေရးေၾကာင့္ဟုဆုိကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အေထာက္အပ့ံမ်ားကုိ ကခ်င္နွင့္ ရွမ္းျပည္ နယ္မ်ားတြင္ ၂၀၁၆ ဧၿပီလမွ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၆ ေအာက္တုိဘာလတို႕မွ စတင္ၿပီး ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳ လုပ္ထားသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၁ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ခ်ဴပ္ခ်ယ္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားနွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ခ်ဴပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားသည္ စား နပ္ရိကၡာမ်ား မလံုေလာက္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာေစာင့္ေရွာက္မႈ အားနည္းျခင္း၊ အ၀တ္အစားႏွင့္ ေနအိမ္မလံု ေလာက္ျခင္း၊ လံုၿခံဳမႈမရွိျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ကေလးအမ်ားစုမွာ အဟာရဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႔ေနရသည္။

“လစဥ္ အလွဴရွင္ေတြက ကြ်န္မတို႔ကို ဆန္(၆)ပံုးနဲ႔ ပိုက္ဆံက်ပ္ (၆)ေထာင္ ေထာက္ပံ့ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ အခု ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္မွစၿပီး အေထာက္အပံ့ကို ထက္၀က္ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ပါတယ္။ အခုဆို ဆန္ (၃)ပံုးနဲ႔ ပိုက္ဆံ က်ပ္(၃)ေထာင္ပဲ ေထာက္ပံ့ေတာ့တယ္” ဟု ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ရွိေသာ ဒုကၡသည္ ေဒၚမာထူးမွ ေျပာခဲ့ပါသည္။

ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္လူဦးေရ ထက္၀က္ေက်ာ္မွာ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္ ကေလးအခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ား အထူးသျဖင့္ မျဖစ္မေန လိုအပ္ေသာ အစားအစာႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္း သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ကေလးမ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒအရ ကာကြယ္ေပး ရန္ ပ်က္ကြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္း ေရႊ႔႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား အေရးသည္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ တိုက္ရုိက္ပတ္သက္ေနျခင္း

၂၀၁၀ခုႏွစ္မွ ယခုအခ်ိန္ထိ ျမန္မာအစိုးရမွ  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အဓိက အာရံုစူးစိုက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ မၾကာမီမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္၂၁ရာစုပင္လံုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ စစ္ပြဲ မ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနပါက ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာမည့္အျပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈပ်က္ျပားၿပီး ဆက္ဆံေရး ပိုမိုရွဳပ္ေထြးလာကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး၏ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေရွ႕ဆက္ရန္အတြက္ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ ထိုေၾကာင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္အတြက္ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္အေရးသည္အဓိက စိုးရိမ္ေနရေသာကိစၥတရပ္ ျဖစ္ေနပါသည္။

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား

- ပဋိပကၡျဖစ္သည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား အတားအဆီးမရွိ ျဖတ္ သန္းသြားလာပုိ႔ေဆာင္ႏုိင္ရန္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္တုိ႔အေနျဖင့္ သေဘာတူညီမႈရ ယူၿပီး နုိင္ငံတကာ အေခၚအေဝၚအရ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာလမ္းေၾကာင္း (Humanitarian Corridor) ဖြင့္ ခြင့္ျပဳေပးရန္။ သုိ႔မွသာလွ်င္ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ လုိအပ္ေသာစားနပ္ရိကၡာနွင့္ အေထာက္အကူမ်ားကုိရရွိ အသက္ရွင္နုိင္မည္ျဖစ္သည္။

- ျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ပုိ႔ေဆာင္သည့္ အေထာက္အပ့ံမ်ား လုံၿခဳံစြာေရာက္ရွိရန္အတြက္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔တုိ႔အၾကား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ကာ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ၿပီး ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားအနီးတြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ၾကရန္   သေဘာတူညီမႈရယူရမည္။

- ႏိုင္ငံတကာမွ အေထာက္အပံ့မ်ား ျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ားဆီသို႔ ေရာက္၊ မေရာက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ သံုးသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားမွ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳေပး သင့္ပါသည္။

- အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန(NRPC) ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ စင္တာ (ENAC) တို႔မွ  အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားကို ျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ားသို႔ ႏိုင္ငံတ ကာအေထာက္အပ့ံမ်ားကို ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ ခြင့္ျပဳေပးရန္ အမ်ားသိ တရား၀င္စာအေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေတာင္း ဆိုသင့္ပါသည္။

 လုပ္ရွားမႈမွရရွိလာသည့္ လက္မွတ္မ်ားကုိ စုစည္းၿပီး  NRPC ႏွင့္ ENAC အဖြဲ႔သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ျပႆနာ မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိသည္မွာ မဆုံးနုိင္သည့္ျဖစ္စဥ္တခုျဖစ္သည္။ ဘဝအျမင္၊ ျဖတ္ သန္းမႈ၊ ျပႆနာမ်ားကုိ အေျဖရွာျခင္းနွင့္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေျဖရွင္းျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတြင္ ကၽြန္မတုိ႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ေတာင္းဆုိခ်င္ပါသည္။ 

ဤ Petition ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး မွ ်ေ၀ေပးပါ။

 Save Idps กำลังรอให้คุณช่วย

Save Idps Myanmar อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«Allow aid to IDPs to achieve Peace Process in Myanmar» คุณสามารถร่วมกับ Save Idps และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 198 คน ได้แล้วตอนนี้เลย