دوشنبه ای را جمعه کنیم

دوشنبه ای را جمعه کنیم

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Rk B started this petition to All the people of Iran

وقتی که سیستمی برای اثبات مشروعیت خودش هواداران خود را به خیابانها میفرستد و سعی در دفاع از خود میکند و حق اعتراض آزاد را از افراد دیگر جامعه برای نمایان کردن خود میگیرد راه دیگری نیز وجود دارد، شهرهای بزرگ ترافیک و شلوغی برایشان تبدیل به هنجار گردیده است و برای نشان دادن اعتراض در آن حتما نیاز به شکستن شیشه، درگیری و زد و خورد وجود ندارد بلکه راه بسیار ساده است برای ناهنجار کردن و نشان دادن اعتراض باید این شهرها را خلوت نمود تهران، اصفهان، مشهد، رشت، شیراز و کرمانشاه و دیگر شهرهای بزرگی را تصور کنید که خالی از هر ماشینی و آدمی است وقتی فریادمان را سرکوب میکنند و انگ بیگانه بودن میزنند میتوانیم با سکوتمان حقمان را بگیریم یک روز مدرسه و دانشگاه نرفتن یک روز کار نکردن یک روز خرید نکردن و بیرون غذا نخوردن چیزی از ما کم نمیکنه اما این سکوت حکومت نظامی ای مردمی میشود در قبال ظلم. 

 

بیایید یک روز برای نشان دادن خود هیچ کاری نکنیم و در خانه های خود آرام بگیریم، میتوانیم دوشنبه ای را جمعه کنیم و همبستگی خود را به ساده ترین شکل ممکن نشان دهیم و شک نکنید تمام ماهواره های ترافیکی دنیا این سکوت عظیم رو نظاره گر خواهند بود، باید تمام جاده های داخل شهری و بیرون شهری خود را این بار به جای قرمز سبز کنیم.

 

پی نوشت : این صرفا یک نظریه هست و میتوان با همفکری باعث گسترش و اصلاحش گردید و قصد نشان دادن اعتراض در ساده ترین اشکال و به دور از خشونت میباشد

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!