GAGALKAN ACARA WEDDING PAK TUA ALPA MALAM INI !!!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


Pokok permasalahannya.

1. Pak tua alpa memaksa calon mempelai wanitanya untuk menerima lamarannya.

2. Pak tua alpa tanpa sepengetahuan pemilik char, memainkan kedua charnya untuk di dilamar sendiri dengan dia.

3. Pak tua alpa mengancam apabila calon mempelai wanita tidak menerimanya, maka dia tidak akan di gb lagi.