Que el parking RENFE de Badalona siga siendo un espacio de libertad, reunión.. y gratis!

Que el parking RENFE de Badalona siga siendo un espacio de libertad, reunión.. y gratis!

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Albades i Llunàtiques ha iniciado esta petición dirigida a ALEX PASTOR y

Version en catalá

El que va començar entre 2 - 3 persones fa alguns anys ja s'ha convertit en una institució a Badalona.

Amb més de 172 membres procedents majoritàriament de la zona metropolitana i del Maresme, el grup de nedadors d'Aigües Obertes de Badalona (Albades i Llunàtiques) ha anat fomentant l'esport, la salut, la companyonia, el respecte, la cohesió social i simplement ... el bon humor.

El grup es reuneix durant tot l'any (matins, nits, dies de sol, de pluja, de fred o de calor) al pàrquing de la RENFE de Badalona per practicar la seva passió per aquest esport i el mar. En dates especials que són les llunes plenes aquesta pràctica es converteix en una celebració i després d'una nedada nocturna al mar, tothom porta plats del seu origen de procedència (Catalunya, Andalusia, Eslovàquia, França, Holanda, ...) per a compartir amb els altres.

Més enllà de les trobades i dels beneficis que aporta als seus membres, el grup s'ha implicat activament en nombroses causes socials i mediambientals (neteja de les platges després de les tempestes, defensa per a l'ampliació d'escoles, col·lecta de donacions per suportar causes com el càncer o malalties rares, etc ...) per contribuir a canviar i millorar les coses en la seva comunitat.

El grup és ja part de la tradició de Badalona i de la zona metropolitana de Barcelona.

Avui aquest grup està en perill.

L'ajuntament de Badalona ha decidit transformar aquest nucli social, i un dels últims espais de llibertat, d'una zona d'aparcament lliure en una zona de pagament; el que tindrà per conseqüència la dispersió d'aquest grup a altres parts del litoral.

Perdre les seves tradicions és perdre una part de la seva ànima, una part de si mateix.

Ajudeu-nos a que aquest grup pugui seguir creixent, aportant beneficis als seus membres i la nostra societat.

Si ets d'aquest grup, ho has estat, penses ser-ho, o vols que algun dia els teus fills ho siguin, signa aquesta petició.

Demanem a l'Ajuntament de Badalona que faci marxa enrere i deixi aquesta zona de lliure aparcament.

Gràcies

Version en castellano

Lo que empezó entre 2 – 3 personas hace algunos años ya se ha convertido en una institución en Badalona.

Con mas de 172 miembros procedente mayoritariamente de la zona metropolitana y del maresme, el grupo de nadadores de Aguas Abiertas de Badalona (Albades i Lunatiques) ha ido fomentando el deporte, la salud, el compañerismo, el respecto, la cohesión social y mas simplemente… el buen humor.

El grupo se reúne durante todo el año (mañanas, noches, días de sol, de lluvía, de frío o de calor) en el parking de la RENFE de Badalona para practicar su pasión para este deporte y el mar. En fechas especiales que son las lunas llenas esta practica se convierte en una celebración y después de una nadada nocturna en el mar, todo el mundo trae platos de su origen de procedencia (Catalunya, Andalucia, Slovaquia, Francia, Holanda, …) para compartirlo con los demás.

Más allá de los encuentros y de los beneficios que trae a sus miembros, el grupo se ha implicado activamente en numerosas causas sociales y medioambientales (limpieza de las playas después de las tormentas, defensa para la ampliación de escuelas, colecta de donaciones para soportar causa como el cáncer o enfermedades raras, etc…) para contribuir a cambiar y mejorar las cosas en su comunidad.

El grupo es ya parte de la tradición de Badalona y de la zona metropolitana de Barcelona.

Hoy este grupo está en peligro.

El ayuntamiento de Badalona ha decidido transformar este núcleo social, y uno de los últimos espacios de libertad, de una zona de aparcamiento libre en una zona de pago; lo que tendrá por consecuencia la dispersión de este grupo a otras partes del litoral.  

Perder sus tradiciones es perder una parte de su alma, una parte de sí mismo.

Ayúdenos a que este grupo pueda seguir creciendo, aportando beneficios a sus miembros y nuestra sociedad. 

Si eres de este grupo, los has sido, piensas serlo, o quieres que algún día tus hijos lo sean, firme esta petición y pidamos al Ayuntamiento de Badalona que de marcha atrás y deje esta zona en libre aparcamiento.

Gracias

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas