Aturem "el Corralet"! Perquè els diners públics vagin a protectores sense afany de lucre.

Aturem "el Corralet"! Perquè els diners públics vagin a protectores sense afany de lucre.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1000!
Con 1000 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Progat Tortosa ha iniciado esta petición dirigida a AMICS DE PROGAT

Les associacions de protecció i defensa dels animals de Tortosa, ARCA Internacional i Progat Tortosa, han iniciat una campanya de recollida de firmes per a demanar al consistori que el servei de recollida d'animals abandonats o perduts el realitzin entitats protectores d'animals i no empreses mercantils amb l'únic objectiu de lucrar-se i d'obtenir els màxims beneficis

Davant de la incompetència que s'ha demostrat al llarg del servei per part de l'empresa SEPROANIMAL SL, més coneguda com "lo Corralet", hem decidit prendre acció en favor de tots els animals que han arribat o poden arribar a necessitar aquest servei tant imprescindible per tal d'assegurar una qualitat de vida digna i un accés a una segona oportunitat que tots els animals de companyia mereixen.

En nom de ARCA Internacional i Progat Tortosa, demanem a la ciutadania la máxima difusió d'aquesta petició per tal que puguem reunir les signatures necessàries perquè SEPROANIMAL SL cessi finalment la seva activitat a Tortosa, i dins del marc dels pressuposstos anuals, els diners es destinin a les organitzacions que han estat lluitant pel bé dels animals sense cap afany de lucrar-se des de el principi. En cas que no sortim com a vencedors en aquesta lluita, empreses com aquesta se'n sortiran amb la seva, amb els diners de tots i amb el dret il·legítim d'anomenar-se a ells mateixos protectors de la vida animal.

En nom de totes les persones darrere d'aquestes organitzacions, les quals hem dedicat el nostre temps, esforç i diners, agraïm de tot cor que cadascú pugui dedicar uns minuts del seu temps per compartir aquesta iniciativa i també poder arribar a signar les peticions en paper. Amb aquestes eines podrem lluitar contra una corporació que no és eficaç en el seu treball i es lucra en la penombra mentre que nosaltres donem la cara per tots els animals que necessiten veure una llum d'esperança.

Aquesta llum ho podem ser tots plegats!

 

 

 

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1000!
Con 1000 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas