Ajuntament de Cabrils, més efectius de Policia per combatre robatoris JA!

Ajuntament de Cabrils, més efectius de Policia per combatre robatoris JA!

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 200!
Con 200 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Veins de Cabrils ha iniciado esta petición dirigida a Alcaldessa de Cabrils y

Necessitem que hi hagi més patrulles de policia local de nit. El territori d’urbanitzacions és molt gran i l’actual numero d patrulles, una, és insuficient. La majoria de robatoris es produeixen a partir 20-21 hores. 

No podem tolerar l’escalada de robatoris i la inseguretat

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 200!
Con 200 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas