Ampliar e acondicionar o parque da Chousa en Combarro

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!


O parque infantil da Chousa, a carón do peirao de Combarro, é un recinto pequeno de apenas 70 m² e cun equipamento moi escaso pese a ser utilizado cada semana por cientos de rapaces e rapazas da parroquia, doutros lugares de Poio e de municipios cercanos, que se multiplican cando chega o verán ou en periodos vacacionais pola chegada de decenas de milleiros de visitantes ao casco histórico, un dos principais destinos turísticos de Galicia.

O reducido do espazo e o seu uso por tantos menores xera longas filas, frustración nos usuarios, tensións entre pais e coidadores e un grave prexuizo aos numerosos negocios de hostalaría e comercios da zona, ademais de provocar o constante estado de deterioro dos escasos elementos de xogo dispoñiblesy e do pavimento.

O alcalde debe ampliar e acondicionar o parque da Chousa: Combarro merece máis.

----------------

El parque infantil de A Chousa, junto al puerto de Combarro, es un recinto pequeño de apenas 70 m² y con un equipamiento muy escaso pese a ser utilizado cada semana por cientos de niños y niñas de la parroquia, de otros lugares de Poio y de municipios cercanos, que se multiplican al llegar el verano o en periodos vacacionales por la llegada de decenas de miles de visitantes al casco histórico, uno de los principales destinos turísticos de Galicia.

Lo reducido del espacio y su uso por tantos menores genera largas colas, frustración en los usuarios, tensiones entre padres y cuidadores y un grave perjuicio a los numerosos negocios de hostelería y comercios de la zona, además de provocar un constante estado de deterioro de los escasos elementos de juego disponibles y del pavimento.

Por este motivo pedimos al alcalde que amplíe y acondicione el parque de A Chousa: Combarro merece más.