Petición cerrada

Reclamem l'ampliació del termini per presentar al·legacions al Pla de Llevant

Esta petición ha conseguido 765 firmas


El 18/7 (data a partir de la qual comencen a comptar els terminis) el BOPB va publicar un decret d'alcaldia de Viladecans que aprova inicialment el projecte d'urbanització del Pla de Llevant. A les portes de les vacances d'estiu el govern local treu a informació pública i obre període d'al·legacions de tan sols un mes (!) intentant que passi el màxim desapercebut i generi el menor soroll possible. És a dir, la mateixa fórmula dissuasiva amb la que va intentar endossar el primer projecte de reforma del Polígon Industrial del Centre (aleshores amb les vacances de Nadal de 2015 pel mig).

El període d'al·legacions s'ha d'allargar com a mínim fins a mitjan setembre (la Llei d'urbanisme amplia a 30 dies més els plans que coincideixin amb el mes d'agost).

Amb aquesta petició demanem que s'ampliï a un total de tres mesos perquè hi hagi temps suficient perquè els diferents actors implicats i la societat de Viladecans en general pugui fer arribar les seves observacions i alternatives. Estem davant del darrer pas administratiu abans d'iniciar-se un procés irreversible que canviarà per sempre la fisonomia de la nostra ciutat amb edificis de fins a 11 plantes segons el projecte previst actualment.Hoy: Bàrbara cuenta con tu ayuda

Bàrbara Lligadas Muñoz necesita tu ayuda con esta petición «Alcalde Carles Ruiz: Reclamem l'ampliació del termini per presentar al·legacions al Pla de Llevant». Únete a Bàrbara y 764 personas que ya han firmado.