Doğrulanmış başarı

Alavara Koyu, Datça Yarımadası'nın Kalbidir. Alavara'ya Kıymayın... Datça'ya Dokunmayın!

Bu kampanya 36.237 destekçi ile değişim yarattı!


Datça’daki Alavara Koyu’nun sit derecesi düşürüldü. Karar, bölgedeki doğal hayatı ortadan kaldıracak yapılaşmanın önünü açıyor. Bu kararın bir an önce iptal edilmesi için Muğla Çevre Platformu Datça Meclisi olarak bu kampanyayı başlattık. 

Datça-Emecik-Alavara Mevkii, bütünü Özel Çevre Koruma bölgesi olan Datça Yarımadası’nın, doğal hayatın sürekliliği ve biyolojik çeşitlilik açısından korunması gereken en önemli alanlarından biridir.

Dar, uzun bir coğrafi yapıya sahip yarımadanın hemen her noktası, yaban hayatının mekânsal sürekliliği açısından vazgeçilmez öneme sahiptir.

Datça-Emecik-Alavara Mevkii’nde küçük ama oldukça kritik bir alanın sit statüsü düşürülerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından, 34954 sayılı OLUR ile karara bağlanarak, 18.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de  ilan edilmiştir.

İlan edilen sit kararında “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak belirlenmiş olan alanın sınırlarının mevcut tapu parsel sınırlarına uygun biçimde belirlendiği görülmekte olup, doğal yaşamın ve biyoçeşitliliğin insan yapımı parsel sınırlarıyla belirlenemeyeceği son derece açıktır.

Yapılaşmanın önü açılacak
Koruma-kullanma ilke kararındaki Sürdürülebilir Koruma alanlarında yapılabilecek yapı ve tesisler göz önüne alındığında, söz konusu kararın, belirtilen alanda doğal hayatı, bunun sürekliliğini tümüyle ortadan kaldıracak bir yapılaşmanın önünü açacağı kuşkusuzdur.

Bu da göstermektedir ki, kararla belirlenen Sürdürülebilir Koruma alanı, kendi sınırlarından ibaret sonuçlara yol açmakla sınırlı kalmayacak, yarımadanın çok daha geniş bir bölümünü etkileyen olumsuz sonuçlar doğuracaktır.

Yerel yönetim birimi olarak Datça Belediyesi de, kararla ilgili aynı olguları dikkate alarak, Sürdürülebilir Koruma Alanı’na yer verilmeyen bir düzenleme yapılmasının zorunlu olduğu görüşündedir.

Uluslararası taahhütler ihlal ediliyor
Bu karar, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşma olan Barcelona Sözleşmesi ve ek protokolleri ile üstlendiği uluslararası taahhütlerin ve koruma yükümlülüklerinin ihlali anlamına da gelmektedir.

Alavara doğal sit alanına ilişkin bu kararın, bölgenin ekolojik yapısına ciddi boyutlarda zarar vererek, telafi edilmesi imkansız sonuçlar doğuracağı kuşkusuzdur.

Bu nedenle, kararın  iptal edilerek, Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım alanı statüsüne yer verilmeyen, Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Kesin Korunacak Hassas Alan statülerine göre düzenlenmiş yeni bir karar alınarak ilan edilmesini talep ediyoruz.

Muğla Çevre Platformu Datça Meclisi Bugün Muğla Çevre Platformu imzanı bekliyor!

Muğla Çevre Platformu bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Alavara Koyu, Datça Yarımadasının Kalbidir. Alavara'ya Kıymayın... Datça'ya Dokunmayın! @csbgovtr @tcmuglavaliligi». Muğla Çevre Platformu ve imza atan diğer 36.236 kişiye katıl.