Kampanya Kapatıldı

AKYAKA BETONLAŞMASIN!:Zeytinlik alanları imara açan projenin derhal iptalini istiyorum.

Bu kampanya 1.152 destekçi ulaştı


"Geniş bir alana sahip Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan beldenin bitişiğinde yükselen ormanlarla kaplı dağlar, doğusunda tatlı suların kaynadığı Kadın ve Kanlı azmakları arasında Gökova Ovası yer alıyor.

Azmaklarda yanyana sazlık, bataklık, çayır, sulak alanlar gibi biyolojik çeşitliliği zengin olan habitatlar bulunuyor. 
Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi zengin flora ve faunasıyla ekolojik yönden çok önemli.

Ege ve Akdeniz Bölgesi bitki örtüsü özelliklerini birlikte barındırıyor ve sulak alanlar, makilik ve zeytinlik alanlara sahiptir. Kızılçam (Pinus brutia) ve Günlük ormanları (Liquidambar orientalis) büyük değer taşıyor. Karaçam, Fıstık, Ardıç gibi iğneli ve meşe türü ile Sandal, Piren, Akçakesme, Defne, Çitlembik, Keçiboynuzu gibi ağaçlar ve çalı türleri vardır. Gökova, Datça ile birlikte Türkiye’nin önemli bitki alanlarından biridir. Bu değişik habitatlarından dolayı bölge fauna açısından da oldukça zengindir.

Gözlemlenebilen kuş türleri arasında İzmir Yalıçapkını, Sarı Asma, Üveyik, Tahtalı Keklik, Karabatak, Balıkçıgiller, Çobanaldatan, Kırlangıç, Ağaçkakan türleri, Sığırcık, Karatavuk, Karabatak, Alakarga, Çaylak, Yaban Ördeği, Dağ Serçesi, Kartal, Şahin, Atmaca ve değişik Baykuş türleri bulunuyor. Özellikle Doğal SİT Alanı, sulak alanlar kuşların kışlaması ve yuvalaması için çok önemlidir. Bölgenin barındrıdığı çok sayıda evrensel koruma altında olan kuş türlerinin arasında da bulunan İzmir Yalıçapkını (Haycyon Smymensis)sayesinde Gökova ovası Önemli Kuş Alanı (ÖKA) statüsünü kazandı. Bölgedeki göçmen kuşların dışında, hangi kuş türlerinin ürediği ve ne zaman görülebileceği kuş gözlemcileri tarafından sürekli kaydedilmektedir.

Akyaka’nın kıyı ve deniz faunası da oldukça zengindir. Akdeniz foku (Monachus monachus), Kum köpekbalığı (Carcharinus plumbeus) ve yunuslar dahil zengin denizsel faunasının yanında sucul ekosistemlerde yaşayan Su Samuru (Lutra lutra) gibi nadir ve uluslararası koruma altında olan türler, faunasının önemini arttırmaktadır.

Son derece zengin fauna ve faustuyla, arkeolojik sit alanları ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sporcularının tercih ettiği bir rüzgar sörfü spotu olmasıyla öne çıkan Akyaka'nın bu tahribata uğramasına seyirci kalamayız.UNESCO tarafından dünya miras alanları geçici listesine alınmış, özel çevre koruma bölgesi ilan edilmiş ve 'slow city' yani 'sakin şehir' ünvanını taşıyan Akyaka'nın betonlaştırılmasına, açıkça bir şantiyeye dönüştürülmesine, doğal varlıklarımızın geçici bir rant için elden çıkartılmasına itiraz ediyoruz.

Doğa için mücadele etmek, yaşam alanlarımızın korunması adına harekete geçmek hepimizin hakkı!Bugün zeynep imzanı bekliyor!

zeynep denizelli bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «AKYAKA BETONLAŞMASIN!:Zeytinlik alanları imara açan projenin derhal iptalini istiyorum.». zeynep ve imza atan diğer 1.151 kişiye katıl.