Akkuyu Nükleer Santral İnşaatı Durdurulsun! Türkiye-Rusya Nükleer Anlaşması İptal Edilsin!

Mücadele alanı:İklim Krizi

Akkuyu Nükleer Santral İnşaatı Durdurulsun! Türkiye-Rusya Nükleer Anlaşması İptal Edilsin!

Başlama tarihi:
19 Mart 2022
Muhatap:
TC CUMHURBAŞKANLIĞI ve 1 diğer muhatap daha
İmzalar: 20.268Sonraki Hedef: 25.000
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Yeşiller Partisi

*****English below*****

www.change.org/AkkuyuDurdurulsun

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı, sadece bölgesel değil, nükleer bir savaşın da uzak ihtimal olmadığını gösterdi. Rusya’nın Çernobil ve Zaporijya nükleer santrallerine saldırması ve Çernobil nükleer santralinde savaş nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinin sürekli soğutulması gereken kullanılmış yakıt çubukları üzerinde yarattığı radyoaktif sızıntı riski, nükleer santrallerin olduğu bir coğrafyada topyekun savaş ve işgalin ne kadar büyük ilave risk yarattığını gösteriyor. 

Nükleer enerjiyi tamamen reddetmedikçe nükleer savaş tehlikesinin ortadan kaldırılamayacağını biliyoruz. 

Türkiye, Rusya ile 2010’da yaptığı milletlerarası anlaşma ile Mersin-Akkuyu bölgesini nükleer santral yapımı için 100 yıllığına ve tam kontrolü vererek Rusya’ya tahsis etmiştir. Akkuyu’ya nükleer santral yaptırma inadı enerji ihtiyacı ile açıklanamaz. Maliyeti en yüksek, Çernobil ve Fukuşima nükleer felaketlerinde de gördüğümüz gibi en tehlikeli, kuşaklar boyu radyoaktif atık kirliliğine neden olan en kirletici enerji üretim biçimi olan nükleer santraller hiçbir gerekçeyle savunulamaz. Ancak nükleer güç olma hayali, nükleer santrali olan ülkelerin büyük ve prestijli olduğu yanılgısı ve enerji politikalarına dair yanlış değerlendirmeler, hükümeti 40 yıldır gerçekleştirilemeyen ve halkın da karşı olduğu Akkuyu projesini Türkiye’nin son derece aleyhine olan koşullarda gerçekleştirmeye sürüklemiştir. 

Saldırgan, yayılmacı politikaları ve jeostratejik hedefleri nedeniyle, enerji üretiminin ve yüksek kârlar elde etmenin Akkuyu’da Rusya için tek motivasyon olmadığı da görülebilir. Rusya Akkuyu’nun karşısında, Mısır’ın Akdeniz kıyısında bulunan El Dabaa’da da aynı tipte ve büyüklükte bir nükleer santralin yapımına başlamıştır. Suriye’deki askeri varlığı da düşünüldüğünde, bu projeler Rusya’nın Doğu Akdeniz’de askeri ve nükleer varlık gösterme ihtiyacı ile bağlantılı olarak değerlendirilebilir. 

Akkuyu nükleer santrali Türkiye için ciddi bir güvenlik riski yaratmakta, Türkiye’nin Rusya’ya bağımlılığını da artırmaktadır. Hükümetin Rusya’ya Sinop’ta da benzer bir proje için saha tahsis etmeyi düşünmesi halinde benzer bir güvenlik riski Karadeniz için de ortaya çıkacak ve katlanarak artacaktır.

Bütün bu nedenlerle Türkiye, savaş durumunun yarattığı ekstra güvenlik risklerini değerlendirerek Rusya’nın yapımını sürdürdüğü Akkuyu nükleer santralinin inşaatını durdurmalı ve projeyi iptal ederek Rusya ile yapmış olduğu Nükleer Santral Anlaşması’nı gerekirse tek taraflı olarak feshetmelidir. Nükleersiz bir Akkuyu, nükleersiz bir Türkiye ve nükleersiz bir Akdeniz hem ülkemiz hem de bütün dünya için daha güvenli, daha barışçı, daha temiz bir gelecek anlamına gelecektir.

Akkuyu nükleer santralinin inşaatını durdurun!

Türkiye-Rusya nükleer santral anlaşmasını iptal edin!

Rusya’yı, Akkuyu’dan gönderin!

Yeşiller Partisi

Yeşiller Partisi iletişim linkleri:

https://www.instagram.com/yesillerpartisi/

https://facebook.com/yesillerpartisi

https://twitter.com/yesillerpartisi

https://www.youtube.com/channel/UCM28Ua6_GqoHQEm2G2NglQQ/featured

https://yesiller.org.tr/

****************************************************************

www.change.org/AkkuyuDurdurulsun

Russia' attack on Ukraine indicates that it is not ja regional war and a nuclear war is not only a possibility. Russia's attack on Chernobyl and Zaporizhia nuclear power plants and the risk of radioactive leakage due to the power cut endangering the spent fuel rods which must be constantly cooled shows how war and occupation in a geography with nuclear power plants is an additional risk of nuclear power plants. We know that the danger of nuclear war cannot be eliminated unless we completely reject nuclear energy.

Turkey signed the international agreement with Russia in 2010 and allocated the Mersin-Akkuyu region for the construction of nuclear power plants for 100 years by giving full control to Russia. The stubbornness to establish Akkuyu Nuclear Power Plant cannot be explained by the need for energy. Nuclear power plants, which are the most costly, the most dangerous, the most polluting form of energy production that has caused radioactive waste pollution for generations, as we saw in the Chernobyl and Fukushima nuclear disasters, cannot be defended. But the dream of becoming a nuclear power, the misconception that countries with nuclear power plants are large and prestigious misconceptions about energy policies became reason to start the construction. As a result, the government has put into practice the extremely unfavorable conditions for Turkey to realize the Akkuyu project, which has not been realized for 40 years and is also against the public.

It can also be seen that energy production and making high profits is not the only motivation for Russia. Actually Russia has aggressive, expansionist policies and geostrategic goals which is seen with the construction of a nuclear power plant of the same type and size in El Dabaa, located on the Mediterranean coast of Egypt, opposite Akkuyu. Considering its military presence in Syria, these projects can be evaluated in connection with Russia's need for a military and nuclear presence in the Eastern Mediterranean.

Akkuyu nuclear power plant creates a serious security risk for Turkey and increases Turkey's dependence on Russia. If the government considers allocating another site to Russia for a similar project such as Sinop, a similar security risk will arise for the Black Sea and increase exponentially. For all these reasons, Turkey should stop the construction of the Akkuyu nuclear power plant by evaluating the extra security risks created by the war situation. It is necessary to cancel the project, and unilaterally terminate the Nuclear Power Plant Agreement with Russia. A nuclear-free Akkuyu, a nuclear-free Turkey and a nuclear-free Mediterranean will mean a safer, more peaceful and cleaner future for both our country and the whole world.

Stop the construction of the Akkuyu nuclear power plant!

Cancel the Turkey-Russia nuclear power plant agreement!

Send Russia from Akkuyu!

Greens of Turkey

Social media links

https://instagram.com/greensofturkey

https://twitter.com/GreensofTurkey

 

Hemen destekle
İmzalar: 20.268Sonraki Hedef: 25.000
Hemen destekle

Karar Vericiler

  • TC CUMHURBAŞKANLIĞI
  • TBMM Baskanligi