Doğrulanmış başarı

AKİT Gazetesinin MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’e bitmek bilmeyen hakaret ve aşağılaması.

Bu kampanya 3.513 destekçi ile değişim yarattı!


AKİT gazete ve Televizyon kanalın da daha öncede Atatürk hakkın da aşşağılamalar hakaretler bulunmaktadır. RTÜK ya da Adalet Bakanlığı bu duruma bir müdahale de bulunmamıştır. İslamiyet adı altında Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ' e yapılan hakaretlerin artık bir cezası sözde değil özde olmasının gerektiğini düşünüyorum. 

ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN ( 5816) ; 

Madde 1 – Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

Yukarki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

Madde 2 – Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır.

Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.

Madde 3 – Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re'sen takibat yapılır.

Madde 4 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 – Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.

 

 

 Bugün Can imzanı bekliyor!

Can Tosuner bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «AKİT’İN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’e bitmek bilmeyen hakaretleri». Can ve imza atan diğer 3.512 kişiye katıl.