Akdeniz Üniversitesinde "Online Sınav" Eşitsizlikleri Besliyor. Öğrencilere Kulak Verin!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


Akdeniz Üniversitesi Öğrencileri Mağdur!

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünün aldığı kararla sınavların Microsoft Teams üzerinden online yapılacağı duyurulmuştur. Rektörlükçe onaylanan bu platformda sınavlar esnasında öğrencilerin ses ve kamera sistemlerinin açık olması beklenmektedir.

Alınan bu kararla öğrencilerin bulunduğu şartlar (internet erişimi, teknolojik ürünlerin yoksunluğu, altyapısal sorunlar, yaşanılan evin koşulları, özel çalışma alanına sahip olunmaması) ve kısıtlı imkanlar göz ardı edilmiştir. Sistemi kontrol etmek amacıyla yapılan deneme sınavında tüm öğrencilerin kamera ve seslerinin eş zamanlı açık olması sebebiyle Microsoft Teams programının zorlanması, sınav belgelerinin indirilmesinde  ve yüklenmesinde problemler yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bunlara ek olarak bu esnada gürültü oluşması (klavye sesi, mikrofondan kaynaklı oluşan sesler ve çevre sesi) öğrencinin konsantrasyonunu etkilemiş ve  bu olumsuzluklar strese yol açmıştır.

Uzaktan eğitimde var olan zorluklara bir de sınav sistemindeki kurallar nedeniyle eşit olmayan koşulların eklenmesi öğrenciler üzerinde yeni sıkıntıların oluşmasına neden olacaktır. Derslerin ölçme-değerlendirmelerinin tüm öğrencilerin bulunduğu koşullar ve öğrenci yararı çerçevesinde şekillendirilmesini Akdeniz Üniversitesinden talep ediyoruz.

Bu sorunların ilgili makamlarca yeniden değerlendirilip eşitsizlikleri beslemek yerine eşitsizlikleri yok edici uygulamaların olması adına kampanyaya bir imza da sen at!