TRANSPORTE ESCOLAR A VILANOVA DEL VALLÈS

TRANSPORTE ESCOLAR A VILANOVA DEL VALLÈS

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Beatriz Rama Troncoso ha iniciado esta petición dirigida a Ajuntament Vilanova del Vallès y

Apreciats veïns,

Com ja vaig explicar anteriorment, sóc una mare de la localitat que està interessada en l’existència al municipi de transport escolar tant pels CEIP com per l’Institut.

Per la gran quantitat de gent que m’ha comentat que no ha pogut anar a signar anteriorment  tot i estar interessada, he decidit crear aquesta recollida de signatures telemàtica, per facilitar aquesta tasca i assegurar-me que arriba a tothom.

Com ja us vaig explicar a l’anterior comunicat, al tenir Vilanova del Vallès centres d’educació al mateix municipi, la llei que regula el transport escolar no ens proporciona transport escolar gratuït fins els centres, però per lo que m’he informat es podria arribar a un acord entre l’Ajuntament i els pares que necessiten el servei per tal d’aconseguir aquest transport, tot i que no seria gratuït. El preu, prenent com exemple altres localitats que ja disposen d’aquest servei, podria oscil.lar entre 200 i 350 euros anuals, és a dir, entre 20 i 35 euros mensuals per nen. Aquest preu variaria segons múltiples variables; quantitat de nens que l’utilitzessin, recorregut del bus, aportació que volgués fer l’Ajuntament etc.

Si creieu que utilitzareu aquest servei (de cara al curs vinent) us animo a signar aquesta petició, i a comentaris especifiqueu el número de nens que utilitzarien aquest servei , a quin barri haurien d’agafar el bus i fins quin centre anirien.

Aquesta petició pot ser signada per tothom qui estigui d’acord amb la proposta; qui no vagi a utilitzar el servei no ha de posar res a comentaris i poden signar els dos progenitors però només un ha de ficar les dades del nen per tal d’evitar duplicar el resultat.

Moltíssimes gràcies per la vostra col.laboració

Atentament,

Beatriz Rama

 

Apreciados vecinos,

Como ya expliqué anteriormente, soy una madre de la localidad que está interesada en la existencia en el municipio de transporte escolar, tanto para los CEIP como para el Instituto.

Por la gran cantidad de gente que me ha comentado que no ha podido ir a firmar anteriormente  aún estando interesada, he decidido crear esta recogida de firmas telemática para facilitar esta tarea y asegurarme que llega a todo el mundo.

Como ya os expliqué en el comunicado anterior, al tener Vilanova del Vallés centros de educación en el mismo municipio, la ley que regula el transporte escolar no nos proporciona transporte escolar gratuito hasta los centros, pero por lo que me he informado se podría llegar a un acuerdo entre el Ayuntamiento y los padres que necesitan el servicio para conseguir este transporte, aunque no sería gratuito. El precio, tomando como ejemplo otras localidades que ya disponen de este Servicio, podría oscil·lar entre los 200 y 300 euros anuales, es decir, entre 20 y 35 euros mensuales por niño. Este precio variaría según múltiples variables; cantidad de niños que lo utilizaran, recorrido del autobús, aportación que quisiera hacer el Ayuntamiento...etc

Si creéis que utilizaréis este Servicio (de cara al curso que viene) os animo a firmar esta petición, y en comentarios especificad el número de niños que usarían el Servicio, en qué barrio cogerían el autobús y hasta qué centro irían.

Esta petición puede ser firmada por cualquiera que esté de acuerdo con la propuesta, però quien no lo vaya a usar no tiene que poner nada en comentarios. Pueden firmar ambos progenitores, aunque sólo uno debería especificar los datos de los niñ@s para evitar duplicar el resultado.

Muchísimas gracias por vuestra colaboración.

 

Atentamente,

Beatriz Rama

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas