Tancament del tràfic rodat al carreró que separa el Parc de l’Escola de la Plaça

Tancament del tràfic rodat al carreró que separa el Parc de l’Escola de la Plaça

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 200!
Con 200 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Ana Moreno Gómez ha iniciado esta petición dirigida a Ajuntament Olesa de Bonesvalls

Des de l'AMPA CEIP Pont de L'Arcada es va presentar una proposta a l'Ajuntament per sol.licitar el tancament al trànsit del carreró que separa el parc de la plaça, al considerar-ho un espai poc segur per als infants i amb senyalitzacions viaries inexistents. 

Es planteja no permetre el pas al vehicles particulars amb la instal·lació de pilona. També el pintat vial, amb limitació de velocitat màxima 10 Km/h. I la instal·lació d’una tanca que permeti visibilitat
als conductors i eviti sortida de persones des de l’angle cec del mur que separa el carreró de la plaça de l’Ajuntament.

L' informe tècnic realitzat va determinar que:

"En l’ àmbit normatiu, El pla parcial de Can Morgades no recull l’espai com a vial, sinó com a zona d’equipaments. Per tant, estaríem tancant un carreró de servei, no un vial, i ja resultaria correcte limitar el pas"

Aquest informe tècnic adicionalment va determinar a favor de la proposta que:

"La limitació dels vehicles privats ajudaria a descongestionar el trànsit de vehicles en horari lectiu, milloraria la seguretat dels nens i nenes en el seu recorregut a l’escola, i alhora afavoreixeria el manteniment en condicions acceptables del paviment de llambordes"

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 200!
Con 200 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas