UNA APR PER LA CONVIVÈNCIA I L'HABITABILITAT DE CIUTAT VELLA

UNA APR PER LA CONVIVÈNCIA I L'HABITABILITAT DE CIUTAT VELLA

220 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Creada
Dirigida a
Ajuntament de València. Regidoria de Mobilitat Sostenible

Por qué es importante esta petición

Iniciada por Miriam Ballester

Ciutat Vella, una Àrea Preferència Residencial només per a turistes?

UNA APR PER LA CONVIVÈNCIA I L'HABITABILITAT DE CIUTAT VELLA

Quan residents i Ajuntament començarem a parlar el 2015 de fixar una àrea de preferència residencial, afrontàvem aquest procés amb il·lusió i dibuixàvem un mapa que anava des del barri de Velluters fins al de la Xerea, sense exclusions.

Es tractava d'eliminar el trànsit rodat oportunista, aquell que fa servir el barri només com a lloc de pas i així facilitar l'accessibilitat als residents.

Hui, però, ens trobem amb un barri partit, fragmentat.

La decisió de l'Ajuntament de controlar el trànsit només a mig barri, el més monumental, i excloure la resta, s'ha transformat en un problema afegit per a molts  veïns i veïnes.

Com a residents a l'APR de Ciutat Vella, incloses les famílies usuàries dels seus serveis públics, sol·licitem amb urgència que es modifiquen els criteris d'accés actuals.

Els veïns i veïnes residents als carrers confrontants a la zona de trànsit controlat no han de ser exclosos, els centres escolars han de poder gestionar les necessitats logístiques i d'accessibilitat igual o millor que els comerços o els hotels.

La prioritat residencial s'ha de concretar en mesures que faciliten la mobilitat i la convivència dels habitants, no només la dels visitants ocasionals.

Considerem que cal fixar una Àrea de Prioritat Residencial per contenir la pressió del trànsit de vehicles sobre Ciutat Vella, una àrea que promoga i facilite l'arrelament de les famílies i la convivència veïnal.

Signem aquest manifest amb l'esperança que l'Ajuntament obri un espai de diàleg amb les veïnes i els veïns i l'exigència d'una Ciutat Vella saludable i accessible sense residents exclosos.

220 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!