Decision Maker Response

Ajuntament de Tarragona’s response

Oct 13, 2014 — Bon dia:

S'ha reenviat la vostra petició al Servei de Patrimoni que és qui gestiona aquest tràmit.
E-mail del Servei de Patrimoni: bens@tarragona.cat

Salutacions.