Ajuntament de Tarragona, Cultura de la Generalitat de Catalunya: Volem la continuïtat de la feina feta fins ara al CA Tarragona Centre d'Art

Ajuntament de Tarragona, Cultura de la Generalitat de Catalunya: Volem la continuïtat de la feina feta fins ara al CA Tarragona Centre d'Art

Creada
17 de mayo de 2013
Petición cerrada
Esta petición ha conseguido 827 firmas

Por qué es importante esta petición

Iniciada por Amics del CA .

Les persones sotasignants ens adrecem a l'Ajuntament de Tarragona i al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per mostrar la nostra preocupació per les informacions sobre el futur del CA Tarragona Centre d'Art.

Entenem que la conjuntura econòmica actual faci replantejar el model de gestió i fins i tot que faci variar els calendaris previstos per atorgar una seu definitiva al centre d’art. Tot i ser comprensius en aquests punts, les persones que signen aquest document no permetrem un desmantellament del centre ni un canvi de direcció del projecte improvisat i sense consens. El projecte del Centre d’Art de Tarragona se sustenta en un llarg procés participatiu que ha de continuar sent la base de desenvolupament del mateix.

Volem reivindicar la feina feta en aquests dos anys d’existència de CA Tarragona, que en aquest curt període de temps ha estat capaç de generar unes sinergies amb els agents del territori que no s'havien donat mai. Volem posar en valor la tasca feta, no només al voltant de la producció d’exposicions sinó també pel que fa a l’especificitat que li va ser encomanada: la mediació amb el context. El CA Tarragona s’ha compromès amb el Camp de Tarragona amb una programació entre la qual destaca l’àmplia proposta de cursos de formació per al sector artístic i per al públic en general, així com les accions per enfortir les xarxes del territori. Fruit del seu treball en aquest sentit en són l’arxiu d’artistes L’Irradiador, la Xarxa de gestors i programadors d'arts visuals contemporànies del Camp de Tarragona, el web de difusió de les arts visuals contemporànies L'Antena i la Plataforma de processos artístics i col•laboratius La Connectadora, entre d’altres.


És per tot això que volem demanar a l'Ajuntament de Tarragona:

1. Que s’asseguri la continuïtat del projecte del Centre d’Art de Tarragona.

2. Que vetlli per a què el centre segueixi formant part de la Xarxa de Centres d’Art de Catalunya, que implica la complicitat de la Generalitat en el desenvolupament del mateix.

3. Que respecti i posi en valor el projecte de centre recollit en el Document 0 de gener de 2008 elaborat pel Comitè Impulsor del Centre d’Art de Tarragona.

4. Que garanteixi que els possibles canvis en el model de gestió que s’hagin d’efectuar es facin seguint els codis de bones pràctiques promoguts pel CONCA i l'Associació d'Artistes Visuals de Catalunya. I en aquest punt cal posar especial èmfasi a la necessitat de convocar un concurs públic per a la direcció del centre en cas que la no renovació del contracte amb Progess SL. impliqui crear un buit en la direcció del mateix.

Així mateix volem demanar a la Generalitat de Catalunya la seva implicació en la continuïtat de les línies de treball del CA Tarragona i per extensió de tota la Xarxa de Centres d'Art del nostre país, aportant-hi els recursos necessaris pel seu funcionament. Ens són totalment indispensables.

És per tot això que volem urgir a les dues administracions la presa de les decisions necessàries per evitar un trencament en les dinàmiques de treball i que tota aquesta situació d'incertesa no porti a paralitzar l'activitat del Centre d'Art més enllà del mes de juliol d'aquest any.

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 827 firmas

Comparte esta petición

Destinatarios de la petición