Petición cerrada

Jo SÍ signo en suport al Referèndum #10ct per Sils.

Esta petición ha conseguido 148 firmas


Vist que l'alcalde de Sils per por a la repressió de l'Estat espanyol té por de signar el decret de suport al referèndum de l' 1 d'octubre, nosaltres, ciutadanes i ciutadans lliures del poble de Sils, MANIFESTEM, sense por:

Atesa l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la Llei del Referèndum per l’autodeterminació de Catalunya i del Decret de convocatòria signat pel Govern de la Generalitat per a celebrar-lo en data 1 d’octubre de 2017,

Nosaltres, el poble de Sils, en exercici de les atribucions dels nostres drets,

MANIFESTO:

Primer-. El ple suport al Referèndum que s’ha convocat pel proper dia 1 d’octubre de 2017 i complir les previsions que es concreten a l’esmentada Llei.

Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió ordinària que se celebri, mitjançant qualsevol del grups municipals que en formen part i vulguin manifestar-ho.


Tercer.- Comunicar aquesta resolució al Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).’

Sils, 16 de setembre de 2017Hoy: Lnc cuenta con tu ayuda

Lnc Sils necesita tu ayuda con esta petición «Ajuntament de Sils: Jo signo en suport al Referèndum #10ct per Sils». Únete a Lnc y 147 personas que ya han firmado.