#SantpedorSenseVaquetes

Victoria

#SantpedorSenseVaquetes

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 7185 firmas!

PLATAFORMA ANIMALISTA SANTPEDOR ha iniciado esta petición dirigida a Ajuntament de Santpedor y

ACABEM AMB LA "FESTA" DE LES VAQUETES  A SANTPEDOR (BARCELONA)

Cansades, assetjades, ridiculitzades, humiliades i al límit. Així és com acaben les vaquetes que durant tres dies són utilitzades a  la Festa Major de Santpedor, a la comarca del Bages, en plena Catalunya Central. Una "tradició" imposada fa uns 35 anys sense consultar el poble.

Després de la recent abolició dels Correbous a la ciutat d'Olot, des de la Plataforma Animalista de Santpedor (PAS) ens hem animat a fer el mateix;  considerem inadmisible que encara avui dia es facin aquest tipus d'espectacles, per al divertiment d'uns quants, fomentant el patiment animal.

Volem un Santpedor del segle XXI, respectuós amb els animals i demanem al consistori  que es suprimeixi aquest espectacle anacrònic. Proposem una alternativa de diversió ètica, sense maltracte animal.

Des de la PAS portarem a terme un treball de conscienciació al poble exposant la realitat que hi ha darrera d'aquest espectacle i demostrant que sí és possible una Festa Major lliure de patiment animal

-----------------------------------------------------------------------------

ACABEMOS CON LA "FIESTA" DE LAS VAQUILLAS  A SANTPEDOR (BARCELONA)

Cansadas, acosadas, ridiculizadas, humilladas y al límite. Así es como acaban las vaquillas que durante tres días son utilizadas en las fiestas de Santpedor, en la comarca del Bages, en plena Cataluña Central. Una "tradición" impuesta hace unos 35 años sin consultar al pueblo.

Después dela reciente abolición de los Correbous en la ciudad de Olot, desde la Plataforma Animalista de Santpedor (PAS) nos hemos animado a hacer lo mismo; consideramos del todo inadmisible que todavía a día de hoy se hagan espectáculos de esta índole, para la diversión de algunos, fomentando el sufrimiento animal.

Queremos un Santpedor del siglo XXI, respetuoso con los animales i pedimos al consistorio que se suprima este tipo de festejo anacrónico. Proponemos una alternativa de diversión ética, sin maltrato animal.

Desde la PAS llevaremos a cabo un trabajo de concienciación de la población exponiendo la realidad que hay detrás de este tipo de festejos i demostrando que sí son posibles unas fiestas libres de sufrimiento animal.

------------------------------------------------------------------------------

Política de privacitat:

D'acord amb l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter persona l'informem del següent:

1. Que la finalitat de la recollida de signatures té com a únic objectiu la seva utilització per a la gestió i tramitació de la campanya en pro de la campanya #SantpedorSenseVaquetes amb l’objectiu d’acabar amb els correbous a Santpedor.

2. Que vostè dóna el consentiment exprés i inequívoc perquè les seves dades personals siguin cedides als organismes públics i / o privats competents amb la mateixa finalitat descrita anteriorment.

3. Que un cop acabada la campanya les dades personals seran cancel·lades segons el que estableix la normativa.

4t.- Que té la possibilitat legal d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal dirigint-se mitjançant correu electrònic a plataformaanimalistasantpedor@gmail.com . Així mateix la persona signant garanteix que les dades facilitades en la campanya de recollida de signatures són veraces i serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a la Plataforma Animalista de  Santpedor, o a qualsevol tercer, a causa de l'emplenament amb dades falses, inexactes o incompletes.

 

 

Victoria

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 7185 firmas!