Habilitar i fer més segura la zona del Morer. Un Sant Pol més net. No al parking Clandestí

Habilitar i fer més segura la zona del Morer. Un Sant Pol més net. No al parking Clandestí

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Veïns de Sant Pol de Mar ha iniciado esta petición dirigida a Ajuntament de Sant Pol de Mar

Ja fa mesos que les queixes dels ciutadans de Sant Pol van creixent. Hi ha cada cop més moviment incontrolat de persones i vehicles per tot el poble que embruta les nostres platges i dificulta l'acces a les nostres cases. Els parcs es veuen inundats de cotxes aparcats de manera ilegal, descampats transformats en parkings clandestins que destrossen la fauna i el medi de les rieres i les zones de platja. Volem solucions eficients i explicacions per part dels encarregats del sistema urbanístic de Sant Pol. Una organització seria (parking de pagament) que serveixi per a regular el tràfic a la zona de la Rajoleria, més enllumenat, més opció de reciclatge i més patrulles de policia controlant. Firmem tots els que estiguem d'acord amb el que aquí es manifesta i organitzem nos per aconseguir una solució. Tot és possible, només cal planificar bé! 

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas