L'ajuntament de Salt i la gestió del tema gossos al poble.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!


Primer va ser la mal feta ordenança municipal de tinença d'animals, la prohibició en 13 zones de passejar amb gossos, sancions elevades, pero clar... que passa amb els pipicans??? Cal reclamar que els espais que hi ha per a gossos estiguin en condicions:
Actualment estan plens de forats, les tanques massa baixes o mal fetes perquè hi passen gossos petits pel mig i salten els gossos grans, absència de zones ombrejades, cap o gairebé cap té fonts d'aigua i els que tenen no funcionen be, alguns pipicans són molt petits, s'ha comprovat que no s'higienitzen com caldria (cartells que indiquen dates que no
són i casos recents de parvovirus)
Les places són llocs públics, cal diferenciar-ho dels espais per nens i també s'han de
tancar i delimitar, cal mantenir netes les proximitats de les escoles (cas les Arrels, gegant del rec), seria preferible que s'intensifiqués la cerca d'actituds incíviques que no pas la prohibició a determinats
llocs. També és important educar els propietaris perquè no paguin justos per pecadors, mes policia de paisà a peu, més agents cívics...
Les multes semblen no ser la solució ja que molt poca gent les paga Si això és així cal buscar alternatives, com ara fer serveis socials o neteja dels pipicans, quantitat de pipicans insuficient, cal generar mes espais, derogació de l'ordenança municipal de tinença d'animals perquè és absurda i acaben perjudicats els propietaris responsables, espais on es puguin deixar anar els gossos (a Girona s'està fent).
Donar importància i legislar o aplicar la legislació ja existent en altres temes més perjudicials pels animals com són enverinaments, cria il·legal, abandonaments,
maltractaments, etc.
Fomentar educació animalista des de les escoles (xerrades, activitats, etc.)
Tenir en compte que la brutícia al carrer la fan sobretot les persones no els animals, i que també hi ha mals usos dels espais públics com és el fet que hi ha llocs on no es pot jugar a pilota i s'hi juga
S'entén que hi pot haver persones afectades per actituds incíviques que vegin bé aixo pero cal pensar maneres de treballar sense enfrontament i per tant cal combinar tres aspectes: la gent afectada, els drets dels animals i l'educació de la gent.
Cal defensar els drets animals però també ser conscients dels que no tenen gos. Cal buscar solucions per conviure tots plegats. Part del text s'extreu de l'acte  duna reunió de la associacio  Animalistes de Sant que també col-laboren.