Creació d'un circuit cultural als establiments públics de Sagunt

Creació d'un circuit cultural als establiments públics de Sagunt

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
SAGUNT reVIU ha iniciado esta petición dirigida a Ajuntament de Sagunt

L'art és el motor del canvi social. No hi ha cap dubte que existeix una demanda d'art en directe creixent a Sagunt. Les activitats culturals que es realitzen a la nostra ciutat gaudeixen cada vegada més d'una gran acceptació per part de la ciutadania. La majoria d'aquests esdeveniments es realitzen dins d'un espai d'alegalitat. Aquesta situació provoca un entorn d'incertesa en els promotors culturals, el que es tradueix en una manca d'inversió, finançament i coordinació entre les distintes activitats.

Recentment ha segut aprovada a les Corts la Llei 2/2018, de modificació de la Llei 14/2010 d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, que afavoreix el desenvolupament d’un circuit cultural de qualitat al nostre territori. Per poder elaborar estratègies efectives a la nostra ciutat que suposen la creació de producte cultural i turístic i, per tant, una millora de l'ocupació a la nostra ciutat, animem a l’ajuntament  de Sagunt  a que promoga i done a conèixer la nova llei creada a les Corts, facilitant als establiments públics i associacions que així ho dessitgen l’assessorament necessari per tal de configurar una estratègia cultural que:

  • Promoga la cohesió social, territorial i identitat comunitària.
  • Aconseguisca informar sobre tota la producció cultural de la ciutat d'una manera efectiva i que ajude a identificar Sagunt com a destí turístic cultural.
  • Cree entorns creatius i promoció d'indústries culturals creatives (ICC) que són essencials en el creixement, desenvolupament i evolució del sistema socioeconòmic.
  • Genere ocupació cultural.
  • Diversifique els instruments econòmics de recolzament a la cultura.
  • Regenere espais urbans mitjançant l'art i la cultura.

Facilite l’adequació de bars, restaurants, comerços, casals festius, i seus d’associacions, en espais culturals perquè, cumplint amb la legalitat establerta en la nomenada llei, es puguen dur a terme activitats i manifestacions artístiques de distints tipus .

Perquè estimem la cultura i la nostra ciutat, demanem el teu recolzament. Col·labores?

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas