Ajudem a construir 5000 habitatges socials a Sabadell

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1.000!


Sabadell, com totes les ciutats, és la gent que l’habita, que hi viu i conviu.

Les generacions joves tenen vetat l'accés a un habitatge digne per: 

  • L'especulació immobiliària
  • Les lleis que permeten lloguers excessius
  • La manca d'habitatges públics

El futur de Sabadell passa per comprometre’ns a capgirar aquesta situació. Per això, les entitats i persones sota-signants, defensem la necessitat de construir 5.000 nous habitatges públics de lloguer social, destinats principalment als joves però també obert a altres col·lectius amb necessitats semblants.

Proclamem també la possibilitat de fer-ho. Perquè Sabadell té espai per créixer ordenadament i el sector públic té la capacitat per impulsar aquest projecte de futur.

Per això cal compromís polític i social. Un compromís per construir 5.000 nous habitatges de lloguer social, que és, de fet, un compromís per:

  • Afavorir l’emancipació dels joves
  • Promoure la solidaritat entre les generacions
  • Crear salari social
  • Promoure polítiques públiques d’integració urbana en els barris de la ciutat
  • Reforçar el paper del sector públic a l’economia de la ciutat.

Per això, els sota-signants, demanem a les forces polítiques que hauran d’estar representades en el futur Ajuntament que també es comprometin per fer possible aquest compromís.

Més informació