Igualtat a les Escoles Bressol Municipals de Rubi

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1.000!


L'Escola Bressol Municipal Lluna va obrir les seves portes al Setembre del 2005, assumint un compromís de dur a terme un projecte educatiu de qualitat envers a tots els infants i famílies del municipi. Des d'aquest moment no hem tingut cap augment salarial i, per aquest motiu, l'equip de l'escola va començar un moviment el curs 2015-2016 demanant que es valori la nostra trajectòria laboral amb un augment de sou, així com l'increment de l'IPC anual sense que es resti de cap millora voluntària.
Ens sembla important destacar que dins del nostra municipi hi ha tres escoles bressol municipals amb diferències substancials entre elles, ja que dues de les escoles són de gestió externa, creant-se un greuge comparatiu amb l'escola bressol gestionada únicament per l'Ajuntament.
 

 

 

La escuela infantil municipal Lluna abrió sus puertas en Septiembre de 2005, asumiendo un compromiso de llevar a cabo un proyecto educativo de calidad para todos los niños/as y familias del municipio. Desde ese momento no hemos tenido ningún aumento salarial y, por este motivo, el equipo de la escuela comenzó un movimiento el curso 2015-2016 pidiendo que se valore nuestra trayectoria laboral con un aumento de sueldo, así como el incremento del IPC anual sin que se reste ninguna mejora voluntaria.


Nos parece importante destacar que dentro de nuestro municipio hay tres escuelas infantiles municipales con diferencias sustanciales entre ellas, ya que dos de las escuelas son de gestión externa, creando un agravio comparativo con la escuela infantil gestionada únicamente por el Ayuntamiento.Hoy: Llunaticas cuenta con tu ayuda

Llunaticas Bressol escola necesita tu ayuda con esta petición «AJUNTAMENT DE RUBI: Igualtat a les Escoles Bressol Municipals de Rubi». Únete a Llunaticas y 866 personas que ya han firmado.