Pràctiques universitàries i de mòduls remunerades.

Pràctiques universitàries i de mòduls remunerades.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Entre Veïns Reus ha iniciado esta petición dirigida a Ajuntament de Reus

Des d’Entre Veïns Reus, i tal i com es mostra en el nostre programa electoral presentat a les anteriors eleccions, vam proposar un sistema de remuneració mínim a aquells estudiants que realitzen les pràctiques empresarials d’ultim any de la universitat o dels cicles formatius.

Estem farts de que s’utilitzin als estudiants com a mà d’obra gratuïta quan estan realitzant les funcions d’un treballador assalariat. Molts han de deixar la seva feina per realitzar les pràctiques i perden una capacitat econòmica que per molts és inassumible.

Demanem que tots els organismes públics donin remuneració a aquests estudiants i fassin tot el possible per a que les empreses privades també ho realitzin. 

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas