OBRIM LA PLAÇA DEL VAPOR DEL JONQUET, PALMA

OBRIM LA PLAÇA DEL VAPOR DEL JONQUET, PALMA

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Associació de Veinats De's Jonquet ha iniciado esta petición dirigida a Ajuntament de Palma

Els veïnats del Jonquet, durant prop de 10 anys, hem anat multitud de vegades a l’Ajuntament a expressar la nostra disconformitat amb els successius PEP que s’han fet, sempre esdevenien plans d’urbanització, no de protecció. Contínuament hem demanat que es respectassin tipologies, usos i visuals (no ho contempla el PEP a l’endret del molí d’aigua), l’ús vigent d’equipament sociocultural als dos molins de llevant (tampoc no ho fa). A més ara volem fer avinent que continuam demanant QUE LA PLAÇA DEL VAPOR CONSERVI LA SEVA CONFIGURACIÓ OBERTA A LA BADIA i al molí d’en Carreres. Altrament la declaració de BIC del Jonquet haurà estat de bades, comèdia.

Protegir no és destruir, preservar no és urbanitzar. Salvem es Jonquet!

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas