L'Ajuntament de Mataró s'aprofita d'en Txè Aymat

L'Ajuntament de Mataró s'aprofita d'en Txè Aymat

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Montserrat Font Llinés ha iniciado esta petición dirigida a ajuntament de mataro

L'Ajuntament de Mataró Ja fa anys que va encarregar a en Txè un punt de llibre en exclusiva que representes la nostra ciutat, feina que va fer i cobrar al seu dia.

Però el nostre ajuntament va començar a utilitzar aquesta imatge com a logotip sense demanar permís al en Txè, per a altres finalitats en la seva àrea de promoció turística com pot ser posar el logotip en bosses, a la web, a les carpes turístiques de la platja... Etc

El problema neix quan en Txè els hi va reclamar els drets d'imatge i l'Ajuntament es va negar a reconèixer el dret d'autoria d'aquest logos.

En Txè ha presentat una demanda contra l'ajuntament, però aquest posa tota mena de traves legals per intentar no pagar el seu deute.

Crec que el ajuntament de Mataró no hauria d'actuar d'aquesta manera, sinó tot el contrari que hauria de col·laborar amb els artistes locals, fomentant i promocionats la cultura.

Firma aquesta petició per aconseguir que l'Ajuntament de Mataró pagui el seu deute a en Txè Aymat pel seu Logotip.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas