MANIFEST PER UN BARRI ON VIURE I CONVIURE CENTRE HISTÒRIC DE LLEIDA

MANIFEST PER UN BARRI ON VIURE I CONVIURE CENTRE HISTÒRIC DE LLEIDA

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
SOM VEÏNS CENTRE HISTÒRIC ha iniciado esta petición dirigida a Ajuntament de Lleida y

ELS VEÏNS I VEÏNES DE L'ASSEMBLEA DEL CENTRE HISTÒRIC
MANIFESTEM
El nostre més enèrgic rebuig a la política social perpetrada per l'Ajuntament de Lleida al Centre Històric. Aquest organisme ha decidit trencar la convivència ciutadana del nostre barri i ha renunciat a defensar la dignitat dels seus veïns i veïnes.
L'Ajuntament amb la propietat pública d´habitatges ha reubicat de forma indiscriminada al Centre Històric aquella població que ha generat conflictivitat en altres barris. Ho ha fet sense tenir en compte el principi d´equitat entre barris i sense fer-ne prou seguiment.
L'Ajuntament ha desplaçat també al Centre Històric el gruix de temporers que arriben a la nostra ciutat, ho ha fet dirigint-los a massivament a l'àrea d'inclusió social ubicada a l'oficina del nostre Centre Cívic.
A més a més al centre Històric s'hi han ubicat serveis socials de ciutat, serveis que entenem han d'estar descentralitzats. Entitats com l'Alberg de Jericó, Arrels Narco-sala, Arrels menjador-social i Arrels alberg donen servei a tota la ciutat de Lleida, NO als veïns del nostre barri.
La tipologia d'usuaris d'aquests serveis socials de ciutat tenen unes necessitats específiques que van més enllà dels coberts puntualment per aquestes associacions contractades i que novament suma conflictivitat al nostre barri; aldarulls, orins i brutícia omplen els nostres carrers.
La seguretat al barri també és un punt crític; l'increment de robatoris a habitatges i el tràfic de drogues juntament amb la tipologia d'usuaris de la prostitució exercida al barri requereix d'un protocol d'actuació policial específic.
Aquesta indefensió a la qual ens trobem abocats cal sumar-hi la percepció de permissivitat que dimana de l'incompliment sistemàtic de l'Ordenança municipal de civisme i convivència de la ciutat de Lleida. Aquesta permissivitat no es viu en altres barris i atenta al principi d'igualtat de tots els Lleidatans.
EXIGIM
1. Descentralització dels serveis socials de ciutat; alberg i menjadors socials.
2. Traslladar la Narcosala al Centre d'atenció i Seguiment de les Drogodependències (CAS).
3. Atenció als menors desemparats i persones residents al barri en situació de risc d'exclusió social.
4. Ubicar l'atenció als temporers fora del Centre Històric.
5. Lluita efectiva contra el tràfic de drogues.
6. Protocol d'assistència policial immediata als veïns del Centre Històric
7. Aplicació de l'Ordenança municipal de civisme i convivència de la ciutat de Lleid

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas