Petición cerrada

Por la bajada del IBI en la Nucía

Esta petición ha conseguido 268 firmas


https://www.dropbox.com/s/o3wg9645in9k0ow/Moci%C3%B3%20revisi%C3%B3%20cadastre%20biling%C3%BCe.pdf?dl=0

Venim d’una revisió cadastral feta l’any 2003 redactada i aprovada prenent com a referència valors del mercat en ple auge i boom immobiliari, i en la major voràgine especulativa de preus viscuda en les últimes dècades a Espanya. Això va fer que l’IBI de les cases de la Nucia anara pujant durant 10 anys, degut a la gran crescuda de valor de les cases, fent que siga un impost abusiu i carregat a les esquenes de la ciutadania del municipi.

Ens trobem en una realitat completament diferent en què amb la crisi que portem anys arrastrant la situació de moltes famílies no ajuda gens que l’IBI estiga tan elevat, i és obligació dels partits polítics vetlar per una bona qualitat de vida de la ciutadania, pagant uns impostos que siguen justos per satisfer els serveis que presten els ajuntaments.

És per això que des dels Grups Compromís, Socialista i Ciutadans comencem esta campanya de signatures que reforcen la proposta, que presentarem properament al plenari de l’Ajuntament, amb la qual pretenem que es faça una revisió cadastral a la baixa perquè baixe l’IBI de la ciutadania de la Nucia.

----------------------------------

Venimos de una revisión catastral realizada en 2003 redactada y aprobada tomando como referencia valores del mercado en pleno auge y boom inmobiliario, y en la mayor vorágine especulativa de precios vivida en las últimas décadas en España. Esto hizo que el IBI de las casas de la Nucía fuera subiendo durante 10 años, debido a la gran crecida de valor de las casas, haciendo que sea un impuesto abusivo y cargado a las espaldas de la ciudadanía del municipio.

Nos encontramos en una realidad completamente diferente en la que con la crisis que llevamos años arrastrando la situación de muchas familias no ayuda que el IBI esté tan elevado, y es obligación de los partidos políticos velar por una buena calidad de vida de la ciudadanía, pagando unos impuestos que sean justos para satisfacer los servicios que prestan los ayuntamientos.

Es por ello que desde los Grupos Compromís, Socialista y Ciudadanos empezamos esta campaña de firmas que refuerzen la propuesta, que presentaremos próximamente en el pleno del Ayuntamiento, con la que pretendemos que se haga una revisión catastral a la baja para que baje el IBI de la ciudadanía de la Nucia.Hoy: La cuenta con tu ayuda

La Nucia necesita tu ayuda con esta petición «Ajuntament de la Nucia: Por la bajada del IBI en la Nucía». Únete a La y 267 personas que ya han firmado.