No al tancament de P3 a La Garriga

No al tancament de P3 a La Garriga

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
AMPA Escola Puiggraciós ha iniciado esta petición dirigida a Ajuntament de la Garriga

Les famílies volem expressar conjuntament la nostra negativa i preocupació davant el tancament d'una línia de P3 per al curs 2021-22 al municipi i, en concret, a l’escola Puiggraciós.

Creiem que no és el moment de tancar línies, sinó tot el contrari. Hem viscut un curs, l’actual, que ha comportat un esforç suplementari per part de tota la comunitat educativa del que cal aprendre, i molt. En aquest sentit, hem vist que la reducció del nombre de nens i nenes a les aules beneficia a tothom, de manera que no entenem per què l’Ajuntament s’hi nega havent-hi la possibilitat de reduir els grups de 25 a 23 alumnes.

Creiem que no és el moment de tancar línies, sinó tot el contrari. La gestió i salvaguarda de la igualtat d'oportunitats, de la interculturalitat, de l'educació inclusiva són garantides per l’escola pública i pensem que aquesta ha de tenir el seu primer i major defensor en l’Ajuntament. No entenem, per tant, que es doni l’esquena al manteniment de la línia a un municipi que es pretén que vagi creixent i que es limiti amb una decisió com aquesta la possibilitat de les famílies de d’inscriure els seus fills i filles al sistema públic.

Per tot això, exigim:

- Mantenir la línia de P3 de l’escola Puiggraciós.

- El compromís per part de l'ajuntament de la reducció de ràtios a 23 al P3 de totes les escoles públiques del municipi.

- El compromís per part de l'ajuntament que impedirà ara i en el futur el tancament d'aules de P3 o d'altres línies.

- L’oferta de places públiques a P3 per a aquelles famílies que a causa d'aquesta mala gestió han hagut d'escolaritzar els/les seus/seves fills/es en una escola concertada o privada.

Emplacem, doncs, l’Ajuntament de La Garriga a que replantegi la seva proposta de tancament, unint-se a la voluntat de la comunitat de fer del nostre municipi un espai per viure-hi que aposti per un sistema públic, inclusiu i equiparador d’oportunitats.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas