Petición cerrada

Volem viure als nostres barris

Esta petición ha conseguido 981 firmas


Fa temps que el moviment veïnal de Girona ens preguntem què està passant al Barri Vell de la nostra ciutat. Els darrers mesos hem observat la proliferació de nous habitatges d'ús turístic en diferents carrers del Barri Vell. També hem detectat la compra d'edificis sencers que es dedicaran a aquest tipus de negoci. Aquest fet provoca que no s'estiguin renovant contractes de lloguer de pisos destinats a l'habitatge permanent i un augment del preu del lloguer que en alguns casos suposa un increment de fins a 400 euros mensuals.

Però aquí no acaba tot. L'aposta per un model de ciutat dedicada al turisme desdibuixa la identitat dels barris. Fets com la desaparició dels comerços de tota la vida en favor de negocis destinats a la indústria turística, així com la fuga forçada de veïns i veïnes que no poden afrontar el preu del lloguer posen en perill els vincles comunitaris construïts durant dècades als barris de Girona. 

Entenem que aquesta situació entra en contradicció amb el dret a l'habitatge dels veïns i veïnes que viuen a la zona del Barri Vell i, de retruc, que afecta la resta de persones que habiten la ciutat de Girona.

Convençuts que som a temps de frenar aquesta problemàtica, des de la Plataforma + Barri, - Pisos Turístics volem fer arribar al govern municipal les nostres reivindicacions:

  1. Moratòria immediata de llicències per a nous pisos turístics.
  2. Garantir el compliment de la normativa que regula l'activitat d'allotjaments turístics.
  3. Realització d'un cens públic de pisos regularitzats, amb identificació a la façana dels edificis.
  4. Regular el nombre màxim de pisos turístics per zona.
  5. Debat públic sobre el model de ciutat per abordar la situació de forma consensuada.


Hoy: Plataforma + Barri, - Pisos Turístics cuenta con tu ayuda

Plataforma + Barri, - Pisos Turístics necesita tu ayuda con esta petición «Ajuntament de Girona: Volem viure als nostres barris». Únete a Plataforma + Barri, - Pisos Turístics y 980 personas que ya han firmado.