Que s' ampliïn els espais de neteja dels 4 rius!

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1.000!


Signa perquè el Galligants, Güell, Onyar i el Ter, es mantinguin nets de deixalles. El calendari d'actuacions als rius de l'Ajuntament de Girona només contempla el centre de la ciutat. Cal una ampliació de les zones de sanejament.


¿Quieres compartir esta petición?