Que s' ampliïn els espais de neteja dels 4 rius!

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1.000!


Signa perquè el Galligants, Güell, Onyar i el Ter, es mantinguin nets de deixalles. El calendari d'actuacions als rius de l'Ajuntament de Girona només contempla el centre de la ciutat. Cal una ampliació de les zones de sanejament.