No al Macro Camping de Garriguella

Petición cerrada

No al Macro Camping de Garriguella

Esta petición ha conseguido 1070 firmas

Salvem Garriguella ha iniciado esta petición dirigida a Ajuntament de Garriguella y

SALVEM GARRIGUELLA y la IAEDEN-Salvem l’Empordà considerem que és un projecte que perjudica al municipi i a la comarca per les següents raons:

A Garriguella, un poble de 850 habitants vora la serra de l’Albera a l’Empordà, s’està tramitant un projecte de macro-càmping per a 2000 persones. Està ubicat en una zona aïllada, lluny del nucli urbà, entre la carena del Puig de la Malaveïna i el marge esquerre de la riera de Garriguella. El càmping ocuparia 17,5 hectàrees amb 665 parcel·les, de les quals 330 es preveuen bungalous o similars. A més, es preveuen equipaments (restaurant, supermercat, bar, auditori...) amb una edificabilitat de 8.700 metres quadrats.

SALVEM GARRIGUELLA i la IAEDEN-Salvem l’Empordà considerem que és un projecte que perjudica al municipi i a la comarca per les següents raons:

-Impacte paisatgístic i model territorial insostenible

Aquest càmping desvirtua el paisatge i fragmenta el territori. Es tracta d’una urbanització tova molt densificada que necessita el redimensionament de totes les infraestructures.

-Aigua: un bé escàs i preuat

L’augment de 2000 habitants posa en qüestió la suficiència d’aigua per al poble de Garriguella (i pobles veïns) en un escenari de canvi climàtic que afavoreix situacions d’estrès hídric (quantitat i qualitat de l’aigua insuficients).

-Model econòmic caduc

Aquest càmping respon a un model turístic de massificació i de “pa per a avui i fam per a demà” estès en el litoral i caracteritzat pel benefici d’uns pocs (promotors i especuladors) i la precarietat laboral.

-Impacte acústic i lumínic

Tenint en compte l’emplaçament, es preveu una significativa contaminació acústica i lumínica que perjudicarà el benestar i el descans dels altres habitants de la zona.

 SALVEM GARRIGUELLA i la IAEDEN-Salvem l’Empordà defensem un model de poble vinculat al territori de Garriguella:

-El paisatge, actiu diferencial

Preservem el paisatge natural i agrícola (vinyes, oliveres, conreus) i potenciem un turisme sostenible de qualitat (productes locals, cultural, respectuós...) i no de quantitat.

-Oferta turística integrada en l’entorn

Garriguella disposa de càmping, cases rurals, hotels, restaurants, cooperativa,cellers, trull d’oli, a més dels comerços. La seva clientela ve per l’entorn, protegim-lo i donem-li valor afegit.

Per tot plegat, DEMANEM:

A L’AJUNTAMENT

-Que respongui a l’interès majoritari del poble i per tant que no faci l’aprovació provisional del projecte. L’Ajuntament hauria de respondre a les inquietuds del poble, no a les necessitats dels promotors ni d’Urbanisme que els dóna cobertura.

-Que reflexioni de nou sobre el projecte. Rectificar és de savis.

A URBANISME

-Que revisi en detall el projecte. Que no aprovi un projecte que respon a un model territorial caduc, que no compleix amb la normativa vigent ni amb els preceptes mínims d’un projecte d’aquesta envergadura.

-Que garanteixi la protecció dels terrenys que li atorga el Pla Territorial Parcial de Comarques Gironines (sòl de protecció paisatgístic i agrari) i el Pla Director Urbanístic de la Serra de Rodes (sòl de protecció territorial) i que permeti l’ús pel qual s’ha preservat.

_________________________________________________________

SALVEM GARRIGUELLA y la IAEDEN-Salvem l’Empordà consideramos que es un proyecto que perjudica al municipio y a la comarca por las siguientes razones:

-Impacto paisajístico y modelo territorial insostenible

Este camping desvirtúa el paisaje y fragmenta el territorio. Se trata de una urbanización blanda muy densificada que necesita la redimensión de todas las infraestructuras.

-Agua: un bien escaso y valioso

El aumento de 2000 habitantes poe en cuestión la suficiencia de agua para el pueblo de Garriguella (y pueblos vecinos) en un escenario de cambio climático que favorece situaciones de estrés hídrico (cantidad y calidad del agua insuficientes).

-Modelo económico caduco

Este camping responde a un modelo turístico de masificación i de “pan para hoy y hambre para mañana” extendido en el litoral y caracterizado por el beneficio de unos cuantos (promotores y especuladores) y la precariedad laboral.

-Impacto acústico y lumínico

Teniendo en cuenta el emplazamiento, se prevé una significativa contaminación acústica y lumínica que perjudicará el bienestar y el descanso de los otros habitantes de la zona. 

Por todo ello, PEDIMOS  

AL AYUNTAMIENTO

-Que responda al interés mayoritario del pueblo y por lo tanto que no haga la aprobación provisional del proyecto. El Ayuntamiento debería responder a las inquietudes del pueblo, no a les necesidades de los promotores ni de Urbanismo que les da cobertura.

-Que reflexione de nuevo sobre el proyecto. Rectificar es de sabios.

A URBANISMO

-Que revise en detalle el proyecto. Que no apruebe un proyecto que responde a un modelo territorial caduco, que no cumple con la normativa vigente ni con los preceptos mínimos de un proyecto de esta envergadura.

-Que garantice la protección de los terrenos que li otorga el Plan Territorial Parcial de Comarcas de  Girona (suelo de protección paisajística y agraria) y el Plan Director Urbanístico de la Serra de Rodes (suelo de protección territorial) y que permita el uso para el cual se ha preservado.

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 1070 firmas