Ajuntament de Castelldefels, millori les instal·lacions dels nous correcans

Petición cerrada

Ajuntament de Castelldefels, millori les instal·lacions dels nous correcans

Esta petición ha conseguido 698 firmas

marc garcia ha iniciado esta petición dirigida a Ajuntament de Castelldefels

 

Els dos nous correcans reubicats de Castelldefels presenten les següents deficiències: falta de llum durant el vespre i la nit, absència de bancs, papereres i fonts d'aigua, espai massa reduït (Av. Constitució) orografía massa irregular i perillosa tant per als gossos com per a les persones (el Castell), presència de plantes i arbres que provoquen problemes gàstrics pels gossos (el Castell), i la presència de pins afectats per la plaga de I'eruga processonària (que provoca reaccions al·lèrgiques molt perilloses als gossos, que els poden provocar la mort); també manifesten la disconformitat amb el mode de desmantellament deIs antics correcans, sense avisar i informar prèviament als usuaris.

Per això es demana l'adequació deIs espais ja existents i la creació de nous espais, més grans (com el de la Plaça Copèmic), perque siguin espais "agility" de veritat i que els gossos puguin córrer i fer exercici.

 

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 698 firmas