Salvemos la Capilla

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 7.500!

Cristina Barroso pons
Cristina Barroso pons ha firmado esta petición

Va ser el meu col.legi toda la vida. Una escola de l’Eixample barcelonés.

La escola de la Immaculada Concepció, carrer València 252 (entre Balmes i Rambla Catalunya) amb uns 400 alumnes, passa a ser públic per falta de €. Es normal que esdevingui aconfesional peró no cal destruir una Capella, un bé artistic, cultural i religiós per fer un gimnàs!

L'Ajuntament projecta transformar la meravellosa, espléndida, i gran capella en un gimnàs. UN GIMNÀS. - - - Si la coneixessiu, us horroritzaria la idea. Què no faran malbé per poder fer-lo funcional? Podrien haver triat que fos Sala d'actes, o una Biblioteca, per exemple.

Aneu a veure-la, us deixeran entrar.
Aquella bellesa!!

Ja no és només per sentiment religiós, és salvaguardar un bé cultural. - - Gràcies.

 

Fue mi colegio toda la vida. Una escuela del Ensanche barcelonés.

La escuela de la Inmaculada Concepción, calle Valencia 252 (entre Balmes y Rambla Cataluña) con unos 400 alumnos, pasa a ser público por falta de €. Es normal que se convierta aconfesional pero no hay que destruir una Capilla, un bien artístico, cultural y religioso para hacer un gimnasio!

El Ayuntamiento proyecta transformar la maravillosa, espléndida, y gran capilla en un gimnasio. UN GIMNASIO. - - - Si la conocierais os le horrorizaría la idea. Qué no destrozarán  para poder hacerlo funcional? Podrían haber elegido que fuera una Sala de actos, o una Biblioteca, por ejemplo.

Id a verla, os dejarán entrar. Es preciosa!!

Ya no es sólo por sentimiento religioso, es salvaguardar un bien cultural. - - Gracias.