Petición cerrada

Salva a dones del Congo! Salva a mujeres del Congo! Help women of Congo!

Esta petición ha conseguido 54 firmas


CATALÀ

Som un grup d’estudiants. Hem llegit un llibre que ens a impactant força. El llibre tracta de tres històries paral·leles, i una d’aquestes històries ens parla sobre una noia congolesa. Ella estava vivint en un camp de refugiats. Aquesta noia, va patir un agressió sexual, és a dir, una violació per part d’uns soldats. Volem explicar-vos la realitat i consequències que es viuen a l’Àfrica central, principalment, en la República Democràtica del Congo. Les violacions en aquest país superen les 400.000 víctimes anuals. Això és molt impactant! Per aquest motiu volem ajudar d’alguna manera a la fundació PANZI del Dr. Mukwege.

Aquesta fundació dóna suport a totes aquelles dones i menors d’edat, que són violades i rebutjades per la seva família. El Dr.Mukwege, com és ginecoleg, tracta les diferents tipus de violacions que pateixen les dones, i per tant, els hi dona tot el servei mèdic per què es millorin.

Sabent això, hauries d’actuar!

Així que si podries fer un donatiu a la fundació faries molt, pensa que per molt petita cosa que et sembli a tu, pots ajudar molt.

Gràcies.

http://www.panzifoundation.org/dr-denis-mukwege/

Firma aquesta petició.

 

CASTELLANO


Somos un grupo de estudiantes. Hemos leído un libro que nos ha impactado bastante. El libro trata de tres historias paralelas, y una de estas historias nos habla sobre una niña congoleña. Ella estaba viviendo en un campo de refugiados y fue acosada sexualmente, es decir, violada por unos soldados. Queremos comunicaros la realidad y consecuencias que se vive en África central, principalmente en la República Democrática del Congo. Las violaciones en este país, superan las 400.000 víctimas anuales. Esto es muy impactante! Por este motivo queremos ayudar de alguna manera a la fundación PANZI del Dr.Mukwege.

Esta fundación da soporte a todas esas mujeres y menores de edad, que son violadas y rechazadas por sus familias. El Dr.Mukwege, como es ginecólogo, trata las diferentes violaciones que sufren estas mujeres y niñas, así que les proporciona todo el servicio médico para que se mejoren.

Sabiendo esto, tienes que actuar!

Asi que podrias hacer un donativo a la fundación y a la vez, ayudarias mucho. Piensa que por poca cosa que te parezca a ti, ayudas mucho.

Gracias.

http://www.panzifoundation.org/dr-denis-mukwege/

Firma esta petición.

 

 ENGLISH

We are a group of students. We read a book that impacted us very much. The book talks about three parallel stories, and one of these, it’s about a Congolese girl. She was living in a refugee camp and she was sexually harassed, i.e., raped by soldiers. We want to tell you about the reality and consequences in Central Africa, especially in the Democratic Republic of the Congo. The number of violations in this country, are more than 400.000 victims per year. This is so shocking! For this reason, in some way, we want to help  the Dr. Mukwege’s PANZI foundation. This foundation supports all of the women and minors who are raped and also rejected by his family. Dr. Mukwege, as a gynecologist, treats the different violations that these women and girls suffer, so he provides them all the medical service so they can get better.                                                      

Knowing this, you have to act!

So you could make a donation to the PANZI foundation, and at same time, you would help a lot.

Thank you.

http://www.panzifoundation.org/dr-denis-mukwege/

Sign this request.

 Hoy: Maria Jesus cuenta con tu ayuda

Maria Jesus Guzman necesita tu ayuda con esta petición «Ajuntament de Barcelona: Salva a dones del Congo! Salva a mujeres del Congo! Help women of Congo!». Únete a Maria Jesus y 53 personas que ya han firmado.