Petición cerrada

Ajuntament de Barcelona: No més Lloguers Abusius a Barcelona. Prou Elitització als Barris.

Esta petición ha conseguido 193 firmas


Estem assistint a un moment d'inflexió a la ciutat de Barcelona i les seves rodalies. Poder accedir a un habitatge, si alguna vegada ha estat un dret, ha deixat de ser-ho per passar a ser un actiu més inserit en el marc d'una especulació immobiliària incontrolada. Aquesta realitat unida a la precarització laboral (jornades completes pel sou mínim, contractes per menys hores declarades que les hores realment treballades, treballs temporals, etc.) fa a les classes populars molt difícil llogar una habitació i gairebé impossible un habitatge. Els veïns dels barris es veuen obligats a marxar ja que no poden costejar els preus en augment i són així desplaçats per classes de major poder adquisitiu. Donada la desesperada condició sota la qual es troba una part important de ciutadans, demanem a l'ajuntament de Barcelona que prengui cartes en l'assumpte amb mesures que acabin immediatament amb aquesta intolerable situació.

 

Estamos asistiendo a un momento de inflexión en la ciudad de Barcelona y alrededores. Poder acceder a una vivienda, si alguna vez ha sido un derecho, ha dejado de serlo  para pasar a ser un activo más inserto en el marco de una especulación inmobiliaria incontrolada. Esta realidad unida a la precarización laboral (jornadas completas por el sueldo mínimo, contratos por menos horas declaradas que las horas realmente trabajadas, trabajos temporales etc.) hace, a las clases populares, dificultoso alquilar una habitación y casi imposible una vivienda. Los vecinos de los barrios se ven obligados a marchar ya que no pueden costear los precios en aumento y son así desplazados por  clases de mayor poder adquisitivo. Dada la  desesperada condición en la que se encuentra una parte importante de ciudadanos, pedimos al ayuntamiento de Barcelona que tome cartas en el asunto con medidas de inmediato que acaben con esta intolerable situación.Hoy: maira cuenta con tu ayuda

maira posse necesita tu ayuda con esta petición «Ajuntament de Barcelona: No més Lloguers Abusius a Barcelona. Prou Elitització als Barris / No más Alquileres Abusivos en Barcelona. Basta de Elitización en los Barrios.». Únete a maira y 192 personas que ya han firmado.