Petición cerrada

No a la gespa artificial a la pista d'atletisme del CEM Mar Bella

Esta petición ha conseguido 1.161 firmas


El Complex Esportiu Municipal Mar Bella acull a les seves instal·lacions un espai per la pràctica de l’atletisme i el rugbi amb gespa natural.

Al Districte de Sant Martí fa 40 anys que es practica atletisme en totes les seves modalitats, inclosos els llançaments. A la Mar Bella tenim dos dels clubs d’atletisme més importants de Barcelona i dues de les escoles d’atletisme més grans d’Espanya (més de 600 alumnes). A les escoles d’atletisme s’ensenyen totes les especialitats atlètiques i els llançaments son una de les tres branques d’aquest esport (curses, salts i llançaments).

Estem assabentats que per millorar les condicions del rugbi, l’Ajuntament, vol posar gespa artificial però, posar gespa artificial impedeix fer llançaments. Si es posa gespa artificial 600 alumnes de les dues escoles d’atletisme no podran aprendre la tercera part del seu esport.

Posar gespa artificial també impedeix que els clubs residents a la Mar Bella puguin organitzar jornades de la Lliga Catalana (és com si els clubs de rugbi no poguessin organitzar encontres de lliga al seu camp).

La recent inversió municipal en la renovació de la pista d’atletisme ha estat molt elevada i quedarà completament invalidada davant els usuaris atlètics de la ciutat de Barcelona, atès que la pista no serà homologable en la seva totalitat. 

Si la Mar Bella, com instal·lacions esportives de municipis propers, tingués espai per posar una zona de llançaments annexa, seria possible posar la gespa artificial pel rugbi i tenir tot l’espai que cal per l’atletisme.  Malauradament aquest no és el cas.

També l’Ajuntament ens ha dit en diverses ocasions que canviant el subsòl existent a la instal·lació la gespa natural es conservaria en bon estat. Aquesta seria la solució ideal per tal de poder seguir compaginant la pràctica complerta d'ambdós esports.

La gent del món de l’esport estem totalment d’acord a recolzar qualsevol esport però, aquest recolzament, no pot ser perjudicant a un altre.

Si no es posa gespa artificial, l’atletisme podrà desenvolupar totes les seves especialitats i el rugbi podrà entrenar i competir com fins ara.

El rugbi té tot el dret a millorar les seves condicions. Volem que trobin un espai millor quan sigui possible o que es canvií el subsòl i posin gespa natural de qualitat per conviure els dos esports.

Volem seguir com fins ara, rugbi i atletisme compartint espai en plenitud de condicions pels dos.Hoy: Club d'Atletisme Canaletes-Sant Martí - Barcelona Atletisme Club cuenta con tu ayuda

Club d'Atletisme Canaletes-Sant Martí - Barcelona Atletisme Club necesita tu ayuda con esta petición «Ajuntament de Barcelona: No a la gespa artificial a la pista d'atletisme del CEM Mar Bella». Únete a Club d'Atletisme Canaletes-Sant Martí - Barcelona Atletisme Club y 1.160 personas que ya han firmado.