Petición cerrada

Ni una moto més a les voreres

Esta petición ha conseguido 272 firmas


Les voreres de ciutats com Barcelona a dia d’avui, son encara i en el millor dels casos, una tercera part de l’espai públic dels nostres carrers.  La resta, està dedicat als modes de transport (bici, transport públic i vehicles motoritzats). Les voreres son l’únic espai dels nostres carrers destinat,  no només als vianants sinó a les persones.  Les persones, i jo vull creure que ho som tots, no només ens desplacem a peu com a mode de transport vianant, sinó que gaudim de l’espai públic quan passegem, quan fem les compres, quan ens asseiem, quan juguem, quan observem, quan xarrem, quan escoltem i ens relacionem amb els altres. A més, a les voreres hi ha guals d'entrada i sortida de cotxes, terrasses de bars, quioscos, mobiliari urbà, aparadors de botigues, veïns i veïnes que entren i surten de casa seva i és on es troba l’escàs verd urbà, a excepció dels parcs.

Tot això no és compatible amb l’aparcament de vehicles motoritzats de dues rodes.  Les motos han d’aparcar a la calçada. Es tracta d’una qüestió de justícia social. Hem permès durant molts anys que aquests ginys envaeixin l’escàs espai per a les persones i són tantes, que ja no ens adonem ni de tot l’espai que ens treuen quan estan emmagatzemades ni de les situacions de perill que es produeixen quan els seus usuaris circulen per les voreres per aparcar-hi.

Entenc que aquest canvi, que és un canvi d’hàbits i de cultura, costi.  Entenc que encara hi ha una gran part dels ciutadans que escull aquest mode de transport perquè, a pesar de la contaminació atmosfèrica, la acústica i l’elevada accidentalitat que te, el considera la millor opció. Però resulta que tots som vianants i persones, inclosos aquells i aquelles que es baixen de la moto.  Avui dia, fins i tot els fumadors entenen que no es pot fumar en espais públics interiors.          

Podem discutir i amb molt bones raons, sobre els inconvenients que provoquen determinades  accions incíviques de persones que fan un mal ús de la bicicleta per les voreres, però si enfoquem el debat i la crispació només en això, generalitzem i criminalitzem tot un col·lectiu i no veiem que les motos a les voreres segueixen usurpant de forma indiscriminada aquest espai per a les persones, llavors estem sent víctimes de l’experiment del goril·la invisible.

The invisible Gorilla http://magonia.com/2011/04/18/la-explicacion-por-unos-vemos-y-otros-a-gorila/Hoy: Jordi cuenta con tu ayuda

Jordi Gali necesita tu ayuda con esta petición «Ajuntament de Barcelona: Ni una moto més a les voreres». Únete a Jordi y 271 personas que ya han firmado.