Victoria

Facin accessible l'entrada nord al Metro L3 Zona Universitària / Hagan accesible la entrada norte al Metro L3 Zona Universitària

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 71 firmas!


[català] (castellano a continuación)

A petició de l'Associació de Veïns de la Zona Universitària, del Districte de les Corts de Barcelona, publico aquesta petició.

Benvolguts veïns i ciutadans usuaris del Metro.

Com tots vosaltres sabeu, l’empresa TMB, gestora de les línies de metro de Barcelona i area metropolitana, des de fa molts anys ha anat invertint en les diferents parades de metro perquè aquestes siguin accessibles per a tothom.

A la Línia 3 es pot dir que en la seva pràctica totalitat s’ha realitzat la inversió per fer les estacions de metro accessibles, però a la parada final de Zona Universitària no s’ha fet aquesta inversió perquè TMB deia que en un futur pròxim, amb la construcció de la Línia 9, el problema es resoldria.

Ara ja tenim data per la posta en marxa de la línia 9; sembla ser que abans de les eleccions municipals de 2016 tindrem la parada de Zona Universitària connectada amb l'aeroport. A la part sud, en el creuament de la Diagonal amb Gregorio Marañon hi haurà un interconnectador de les dos línies amb uns ascensors i escales mecàniques que ens portaran de forma còmoda i accessible a les andanes. Però continuarem tenint barreres arquitectòniques importants en la connexió de la línia 3 amb la sortida Diagonal/González Tablas que és on viu tota la població del barri i per on accedeixen a diari centenars d’estudiants i treballadors del Campus Nord de l'UPC i l'UB i estudiants dels instituts i col·legis de la zona, a més a més dels usuaris del bus JustMetro que enllacen amb la xarxa de Metro. 

Creuar tota la Diagonal per poder accedir a la Línia 3 sense barreres arquitectòniques considerem que no es la solució ja que comporta un risc de seguretat viària important, sobretot pels escolars i per la gent gran, a banda dels ciutadans amb diversitat funcional.

Des de l’associació de veïns de Zona Universitària del districte de les Corts portem molts anys demanant la supressió de les barreres arquitectòniques a la sortida Diagonal/ González Tablas que impedeix que no sols discapacitats sinó la gent gran del barri o famílies joves amb criatures puguin utilitzar el metro de forma accessible.

Segons el web de TMB la xarxa de metro té adaptades un 86% de les seves estacions i sabem del grau de compromís de TMB amb l'accessibilitat. Per aquest motiu i perquè en el moment actual que s’estan fent les obres de la Línia 9 amb la posta a punt de l’estació de Zona universitària i la seva interconnexió amb la línia 3 pensem que és un moment ideal per aprofitar la gestió de la inversió i de l’obra i fer com a mínim els arranjaments necessaris per una millora de l’ accessibilitat.

El passat 22 de Juliol l'Associació va presentar aquesta petició, en paper i signada físicament per 500 ciutadans, als representants de TMB amb els quals l'Associació va mantenir una reunió organitzada per l’ajuntament del districte arran de les nostres reiterades peticions. Tot i així encara no tenim resposta. Creiem que és important fer sentir la nostra veu i la dels milers d'usuaris de la parada.

SIGNEU!

Gràcies

-------------------------------------------------------------------

[castellano]

A petición de la Asociación de Vecinos de la Zona Universitaria, del Distrito de Les Corts de Barcelona, publico esta petición. 

Estimados vecinos y ciudadanos usuarios del Metro. 

Como todos vosotros sabéis, la empresa TMB, gestora de las líneas de metro de Barcelona y area metropolitana, desde hace muchos años ha ido invirtiendo en las diferentes paradas de metro para que estas sean accesibles para todos. 

En la Línea 3 se puede decir que en su práctica totalidad se ha realizado la inversión para hacer las estaciones de metro accesibles, pero en la parada final de Zona Universitaria no se ha hecho esta inversión porque TMB decía que en un futuro próximo, con la construcción de la Línea 9, el problema se resolvería. 

Ahora ya tenemos fecha para la puesta en marcha de la línea 9; parece ser que antes de las elecciones municipales de 2016 tendremos la parada Zona Universitaria conectada con el aeropuerto. En la parte sur, en el cruce de la Diagonal con Gregorio Marañon habrá un interconectador de las dos líneas con unos ascensores y escaleras mecánicas que nos llevarán de forma cómoda y accesible a los andenes. Pero continuaremos teniendo barreras arquitectónicas importantes en la conexión de la línea 3 con la salida Diagonal / González Tablas que es donde vive toda la población del barrio y por donde acceden a diario cientos de estudiantes y trabajadores del Campus Norte de la UPC y la UB y estudiantes de los institutos y colegios de la zona, además de los usuarios del bus JustMetro que enlazan con la red de Metro. 

Cruzar toda la Diagonal para poder acceder a la Línea 3 sin barreras arquitectónicas consideramos que no es la solución ya que supone un riesgo de seguridad vial importante, sobre todo para los escolares y para las personas mayores, a parte de los ciudadanos con diversidad funcional. 

Desde la asociación de vecinos de Zona Universitaria del distrito de las Corts llevamos muchos años pidiendo la supresión de las barreras arquitectónicas en la salida Diagonal / González Tablas que impide que no sólo discapacitados sino la gente mayor del barrio o familias jóvenes con niños puedan utilizar el metro de forma accesible. 

Según la web de TMB la red de metro tiene adaptadas un 86% de sus estaciones y sabemos del grado de compromiso de TMB con la accesibilidad. Por este motivo y para que en el momento actual que se están haciendo las obras de la Línea 9 con la puesta a punto de la estación de Zona Universitaria y su interconexión con la línea 3 pensamos que es un momento ideal para aprovechar la gestión de la inversión y de la obra y hacer por lo menos los arreglos necesarios para una mejora de la accesibilidad.

El pasado 22 de Julio la Asociación presentó esta petición, en papel y firmada físicamente por 500 ciudadanos, a los representantes de TMB con los que la Asociación mantuvo una reunión organizada por el ayuntamiento del distrito a raíz de nuestras reiteradas peticiones. Sin embargo aún no tenemos respuesta. Creemos que es importante hacer oír nuestra voz y la de los miles de usuarios de la parada. 

FIRMAD!

Gracias.Hoy: Rafael cuenta con tu ayuda

Rafael Muñoz de Gispert necesita tu ayuda con esta petición «Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya: Facin accessible l'entrada nord al Metro L3 Zona Universitària / Hagan accesible la entrada norte al Metro L3 Zona Universitària». Únete a Rafael y 70 personas que ya han firmado.