Firma por la dignidad ,el respeto al descanso y la Abolición de los pisos turísticos.

Sembla que Barcelona te barris de primera, barris de segona i barris sense categoria. Per què veiem barris amb cartells penjats avisant de no molestar al veïnat i d'altres on no s'hi esmerça ni una petita voluntat en minimitzar els efectes del turisme de baix cost i de les persones que surten dels locals d'oci en unes condicions lamentables???
L'Ajuntament se n'enfot de certa part de la ciutadania. Només una dada: de totes les mesures que es van acordar que es durien a terme després d'haver-se realitzat una sèrie de reunions en les "Taules de convivència", no s'ha implementat ni una!!

Carme Navarro, Barcelona, Spain
2 years ago
Shared on Facebook
Tweet