Barcelona - Urgent: Salvem l’interior d’illa d’Astúries, Travessia Sant Antoni i Àngel

Barcelona - Urgent: Salvem l’interior d’illa d’Astúries, Travessia Sant Antoni i Àngel

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Col·lectiu Protegim l'illa ha iniciado esta petición dirigida a Ajuntament de Barcelona

HABITATGE SOCIAL SÍ. NYAP URBANÍSTIC NO

PER FER PISOS SOCIALS L’AJUNTAMENT VOL:

- EDIFICAR BLOC INTERIOR ILLA

- FER QUEIXAL DE 9 M AL CARRER

- FER PLANTA+3PISOS

- TALAR ARBRE

- ELIMINAR PATRIMONI VERD

- PERDRE VENTILACIÓ

- PERDRE LLUM I SOL

- TANCAR CENTRE INFANTIL

- ELIMINAR INTERIOR ILLA


PER FER PISOS SOCIALS EL VEÏNAT PROPOSA:

- RESPECTAR INTERIOR D’ILLA

- MANTENIR ALINEACIÓ CARRER

- FER PLANTA + 1 PIS

- CONSERVAR ARBRE

- CONSERVAR PATRIMONI VERD

- CONSERVAR VENTILACIÓ

- CONSERVAR LLUM I SOL

- MANTENIR CENTRE INFANTIL

- CONSERVAR INTERIOR ILLA

DEFENSEM LA IDENTITAT URBANÍSTICA DE GRÀCIA!


L’any 1976, l’Ajuntament va proposar una Modificació del Pla General Metropolità que incloïa la prolongació de la Rambla de Prat. Una avinguda amb grans blocs a costat i costat. Conseqüència, molts veïns afectats i destrucció del teixit i l’estructura urbanística del barri. Quan camines per carrers d’entre 6 i 9 metres d’ample, amb habitatges relativament petits i independents, tots aliniats a façana, saps que ets a Gràcia. Quan estàs en una gran avinguda o davant d’un gran bloc de pisos, quan la línia de façana es trenca, no ho reconeixes com a barri. Som barri, també, perquè el teixit i l’estructura dels nostres carrers són memòria col·lectiva. Aquesta textura urbanística és part de la nostra identitat.


L’any 2014, després de gairebé quaranta anys, l’anterior Govern municipal va proposar una nova Modificació del PGM que desestimava l’obertura de la prolongació de la Rambla de Prat per considerar-la innecessària des del punt de vista de la mobilitat i injustificada des del punt de vista de les afectacions dels habitatges però, també, que proposava com a element primordial la preservació del teixit urbanístic propi de Gràcia. En el redactat del Pla aquest darrer objectiu hi és constantment explicitat.

Aquest darrer mes d’octubre, l’actual Ajuntament ha fet una modificació puntual del PGM del 2014 afegint-hi un nou objectiu. Construcció d’habitatge protegit. Magnífic, cap queixa. És una necessitat social que cal evidentment resoldre. Però, al concretar com fer-ho a l’illa d’Astúries, Travessia Sant Antoni i Àngel, allò que l’actual govern ha proposat és fer una reculada de 9 metres respecte l’aliniació del carrer de l’Àngel, envair completament l’interior d’illa i construir-hi, al bell mig, un GRAN BLOC DE PLANTA BAIXA+3 pisos. I, a més a més, ho ha fet sense la preceptiva exposició pública, ocultant-ho als veïns afectats.

Aquesta proposta destrueix un dels pocs interiors d’illa que hi ha al barri i, sobretot, torna a la lògica megalòmana del 1976. Aquest bloc de PB+3 pisos a l‘interior d’illa deixa sense sol, llum i ventilació més de 100 famílies, elimina un pulmó verd, tala un arbre centenari, tanca un centre infantil i, sorprenentment, destrueix el teixit històric que tant el pla del 2014 com la pròpia modificació actual declaren repetidament voler preservar.

Si es vol resoldre el problema de l’interior d’illa d’Astúries, Travessia Sant Antoni i Àngel cal considerar tota la complexitat social i urbanística que un projecte com aquest implica. Focalitzar l’habitatge protegit com a única variable a tenir en compte pot tenir un bon rèdit electoral, però pot també comportar un preu molt alt per als veïns afectats i per a tot el barri. Aturem aquest nyap urbanístic. Una Modificació del Pla General Metropolità és una cosa molt seriosa i un cop aprovada no hi ha marxa enrere.

Habitatge protegit, sí. Però parlant amb els veïns, no destruint un interior d’illa i preservant la identitat urbanística del barri de Gràcia. 

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas