Molt més que un somni: BCN 2030

Molt més que un somni: BCN 2030

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1000!
Con 1000 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
BARCELONA 2030 ha iniciado esta petición dirigida a Ajuntament de Barcelona y

Dirigit a l'alcaldessa de Barcelona, Excma. Sra. Ada Colau

Molt més que un somni: BCN 2030

Barcelona necessita un somni. Necessita un projecte possible per assolir els objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU i els de la gran ciutat que sempre ha estat.

Proposem la candidatura com a seu de l’Exposició Universal de 2030. Un projecte transversal, que farà visibles les aspiracions de progrés econòmic, cultural, social i científic de la ciutat. Que ens permetrà recuperar i millorar la ciutat acollidora, sostenible, innovadora, creativa i creadora d’oportunitats que és Barcelona.

Un nou concepte d’Expo, més obert, multi-seu, que impliqui a la Gran Barcelona, que ens obligui a invertir en les estructures necessàries per vertebrar i integrar l’Àrea Metropolitana. No és un aparador, sinó una manera de reunir i potenciar el talent i el coneixement, les ganes de fer que hi ha avui a Barcelona, per a proposar un model de ciutat amb futur, una ciutat viva i inclusiva, que sigui un exemple per altres ciutats arreu del món.

Volem que tothom se senti implicat, que totes les entitats i associacions de Barcelona s’uneixin per a crear l’organització que ha de portar a terme el projecte de candidatura. Tenim uns mesos per a dissenyar-lo, i després deu anys per aconseguir que Barcelona sigui un model a seguir.

Necessitem que l’Ajuntament lideri aquest projecte, suma’t a aquesta petició. Ens queden pocs dies per aconseguir-ho entre tots.

==============

Dirigido a la alcaldesa de Barcelona, Excma. Sra. Ada Colau

Mucho más que un sueño: BCN  2030

Barcelona necesita un sueño. Necesita un proyecto posible para cumplir los objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y los de la gran ciudad que siempre ha sido.

Proponemos la candidatura a sede de la Exposición Universal de 2030. Un proyecto transversal, que hará visibles las aspiraciones de progreso económico, cultural, social y científico de la ciudad. Que nos permitirá recuperar y mejorar la ciudad acogedora, sostenible, innovadora, creativa y creadora de oportunidades que es Barcelona.

Un nuevo concepto de Expo, más abierto, multi-sede, que implique a la Gran Barcelona, que nos obligue a invertir en las estructuras necesarias para vertebrar y a integrar el Área Metropolitana. No un escaparate, sino un medio de reunir y potenciar el talento y el conocimiento, las ganas de hacer que hay ahora en Barcelona, para proponer un modelo de ciudad con futuro, una ciudad viva e inclusiva, que sea un ejemplo para otras.

Queremos que todo el mundo se sienta implicado, que todas las entidades y asociaciones de Barcelona se unan para crear la organización que ha de llevar a cabo el proyecto de candidatura. Tenemos unos meses para diseñarlo, y luego diez años para lograr que Barcelona sea un modelo a seguir.

Necesitamos que el ayuntamiento lidere este proyecto, súmate a esta petición.  Nos quedan pocos días para lograrlo entre todos.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1000!
Con 1000 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas