Escola Municipal de Música a Alella

Escola Municipal de Música a Alella

Creada
4 de octubre de 2019
Dirigida a
Ajuntament d'Alella
Firmas: 201Próximo objetivo: 500
Apoyar ahora

Por qué es importante esta petición

Iniciada por Alella és Música

Els sotasignats entenem:              La música com a valor cultural que ens defineix com a societat, però també com un mitjà que promou i garanteix un desenvolupament global i harmoniós de tota persona.          La música ens ajuda a expressar-nos, comunicar-nos i relacionar-nos amb els altres; tenint beneficis a nivell tant individual com social. Fet que situa l’educació musical com a element clau de l’educació que hauríem d’oferir als nostres infants i joves. Entenem que l’Ajuntament d’Alella és sensible a aquest aspecte i valorem molt positivament que financïi el projecte "Alella viu la música” que ofereix l'escola de música Ressó. És una excel·lent proposta que acosta la música a tots els infants i joves del poble.  Ara bé, també creiem que cal anar més enllà i apostar fermament per l’educació i el desenvolupament global dels nostres infants i joves, que són el futur del nostre poble i de tota societat.


Així doncs sol·licitem: La creació d'una ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA a ALELLA que esdevingui no només un espai educatiu sinó que també es concebi com a una eina transversal de servei a la ciutadania.

Apoyar ahora
Firmas: 201Próximo objetivo: 500
Apoyar ahora