ให้ Air Asia "Refund" ค่าตั๋ว แทนที่จะ ให้เก็บ Credit Account

ให้ Air Asia "Refund" ค่าตั๋ว แทนที่จะ ให้เก็บ Credit Account

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 500 คน!
หากถึง500รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

Steven Gee ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน Air Asia และ

เนื่องจากวิกฤต COVID-19 ที่ส่งผลต่อ การเดินทางและท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 
เกือบทุกประเทศ ในเส้นทางบินของ Air Asia ได้ปิดประเทศไม่ให้บินเข้า (แล้วเราจะไปเที่ยวอย่างไร ? )  ! ด้วยเหตุนี้ ทำให้สายการบิน Air Asia ได้ทำการยกเลิกเที่ยวบิน เกือบทุกเที่ยวบิน ของข้าพเจ้าเอง คือ บินตรงไปยังประเทศญี่ปุ่น ยอดรวมทั้งสิ้นกว่า 77,000 และ คาดว่าพวกคุณที่กำลังจะสนับสนุน Campaign นี้ก็จ่ายค่าตั๋วไป มาก-น้อย ไม่ต่างกับข้าพเจ้าเท่าไร

เริ่มแรก Air Asia แจ้งว่า เที่ยวบินยกเลิก และสามารถเลือกได้ว่า "เปลี่ยนเที่ยว", "เก็บเครดิต" หรือว่า "คืนเงิน - full refund" และเราเชื่อว่า ทุกท่านได้เลือกข้อ "คืนเงิน - full refund"
**ซึ่งเพื่อนหลายคน รวมถึงตัวข้าพเจ้า ยังคงรอ ยอดเงินกลับเข้ามาทุกวัน แต่แล้ว Air Asia ก็ส่งอีเมล์แกม บังคับว่า ให้รับ เป็น Credit Account ??? **

เราคิดว่าการทำแบบนี้เป็นเหมือนการไม่ใส่ใจ ความรู้สึกของลูกค้าที่ ช่วงCOVID-19 ต้องโดน ตัดเงินเดือน/ ไล่ออกจากงาน หรือ คิดแม้แต่ว่า จะหาเงินที่ไหนมาจ่าย หนี้สินช่วงปลายเดือน เราเชื่อว่า ทุกคนก็ประสบปัญหา และอยากได้เงินคืนจาก Air Asia เป็นอย่างมาก

และเราเชื่อว่า... หลายคนคงจะเริ่มคิดที่จะ เลิก สนับสนุน สายการบินที่เอาเปรียบนี้ โดยการเลิกบินกับสายการบินนี้ ตลอดไป...

ทางออกเดียวที่เรา และเพื่อนที่ประสบชะตากรรมเดียวกันคือ " We want full refund" เพียงเท่านั้น และเราเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาทางนี้จะทำให้ Air Asia ยังรักษา ความนิยมของสายการบินในประเทศไทยได้ต่อไป...

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 500 คน!
หากถึง500รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม