ให้ Air Asia "Refund" ค่าตั๋ว แทนที่จะ ให้เก็บ Credit Account

ต้องการเป็น Refund มากกว่าเพราะ Credit Account มีกำหนดระยะเวลา ทั้งที่เป็นเงินของเรา แต่คุณบินไม่ได้ก็ควรคืนเงินดีกว่า (ฝากธนาคารยังได้ดอกเบี้ย)

10 months ago
Shared on Facebook
Tweet