ให้ Air Asia "Refund" ค่าตั๋ว แทนที่จะ ให้เก็บ Credit Account

ธุรกิจที่ยังดำเนินการอยู่แบบนี้อย่าง air asia นี้ถือว่าโกงครับ เอาเงินเขาไปตั้งหลายเดือนไม่ยอมคืนเงินดอกก็ไม่ได้

11 months ago
Shared on Facebook
Tweet