ให้ Air Asia "Refund" ค่าตั๋ว แทนที่จะ ให้เก็บ Credit Account

ยังไม่ได้รับค่าตั๋วคืนเลย ตั้งแต่ มีนาคม 2563 ขอร่วมลงชื่อด้วยคนค่ะ

พิรเพ็ญ กาสิกพัสสตร์, กรุงเทพมหานคร, Thailand
11 months ago
Shared on Facebook
Tweet